Werken Otterstraat zullen langer duren, wel met tijdelijke heropening straat!

11 April 2024

De voorbereidende werken in de Otterstraat worden verlengd tot aan het bouwverlof. Door onvoorziene ligging van de oude gasleidingen en de aanhoudende regen duren de werken 2 maanden langer. De Otterstraat wordt wel tijdelijk weer opengesteld van 14 april tot en met 1 mei om het verkeer van andere dringende asfalteringswerken op te vangen.

Sinds 29 januari voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit in de Otterstraat. Die werken zouden tegen begin april afgerond zijn, waarna de volgende fase van start kon gaan. ‘De aannemer is echter enkele onvoorziene problemen tegengekomen’, vertelt schepen van Mobiliteit en Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers.

‘De aanhoudende regen zorgde voor meerdere dagen verlet en ook de ligging van de oude gasleidingen veroorzaakte problemen. Het is niet mogelijk om de aansluitingen via de stoep aan te sluiten waardoor het wegdek langer zal openliggen dan oorspronkelijk gepland. De aannemer heeft 2 extra maanden nodig om de voorbereidende werken af te ronden.’

Tijdelijk weer open

De vertragingen komen ongelegen voor het stadsbestuur: er zijn ook dringende asfaltherstellingen in andere straten nodig. Die asfalteringswerken kunnen niet meer uitgesteld worden, waardoor de werken in de Otterstraat tijdelijk stilgelegd moeten worden.

‘De aannemer blijft tot en met 13 april in de Otterstraat werken. Vanaf 14 april tot en met 1 mei kan er weer verkeer door de Otterstraat richting de Grote Markt’, aldus schepen Boogers. ‘Vanaf 2 mei hervat de aannemer dan de voorbereidende werken, die zullen duren tot aan het bouwverlof.’

‘Daarna gaat de volgende fase van de werken van start. De rijbaan zal tot 5 meter verbreed worden, de stoepen worden breder en de kasseien worden vervangen door betonstraatstenen. De straat zal ook groener worden en extra zitbanken krijgen.

Op die manier zal iedereen zich zorgeloos kunnen verplaatsen en zorgen we voor een aangenamere, veilige en duurzame leefomgeving voor de buurtbewoners. Zij worden ook bij elke nieuwe fase van de werkzaamheden geïnformeerd. Zo blijven ze goed op de hoogte van wat er gebeurt in hun straat.’