Warande blijft nog provinciaal!

29 April 2024

op 23 april 2024 werd het rapport over mogelijke toekomstscenario's CC Warande voorgesteld.

Sinds half april 2024 ( minder dan 2 maanden voor de Vlaamse verkiezingen) was er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de Warande. Het ongeduld naam toe... we konden enkel wachten...de intendant had beloofd zijn finaal rapport ten laatste eind april voor te leggen. Het werd 23 april!

De intendant sprak met ruim 30 bevoorrechte getuigen. Van beleidsmakers van Stad Turnhout, provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid tot deskundigen uit het culturele en artistieke werkveld. Op basis van deze gesprekken werd een nota opgesteld die mogelijke beheersstructuren en financieringsmogelijkheden voor de Warande weergeeft.

Het beste is om het beheer van de Warande ook in te toekomst over te laten aan de provincie Antwerpen is de conclusie. Tussen stad en Provincie zal er in de toekomst gewerkt worden aan een nieuw convenant waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de 2 overheidsniveaus duidelijk staan omschreven. Om dit alles mogelijk te maken zal  de Vlaamse overheid een decreet moeten opstellen om de uitzonderingspositie van de Warande te bestendigen. Dus nog werk aan de winkel voor de Vlaamse parlementsleden.

Het gekozen toekomstmodel geeft de Warande de mogelijkheid om verder een eigen duurzame en dynamische toekomst uit te bouwen. Inhoudelijk zal de Warande zelf zijn toekomst kunnen blijven schrijven.