Stadsregio lanceert ambitieus mobiliteitsplan

28 Januari 2021

Stadsregio lanceert ambitieus mobiliteitsplan

Een verdubbeling van de verplaatsingen met fiets, bus en trein en een kwart minder verplaatsingen met de auto. Dat is het streefdoel van het nieuwe mobiliteitsplan van de stadsregio Turnhout. "Dit ambitieuze plan neemt een veilige en gezonde omgeving als uitgangspunt én het is bovendien klimaatvriendelijk!", besluit fractieleider Jeff Dierckx.

Op 12 januari kregen de raadsleden van Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar een uitgebreide kennismaking met de verkenningsnota voor het nieuwe mobiliteitsplan van ons regionaalstedelijk gebied. Jeff Dierckx, fractieleider en voorzitter van commissie 4, volgde de uiteenzetting met veel interesse: "Het is knap dat deze vier gemeentes samenwerken aan een gezamenlijk mobiliteitsplan. Mobiliteit stopt immers niet aan de grenzen. Het gaat bovendien over meer dan mobiliteit alleen. Het gaat ook over hoe we onze gedeelde ruimte gebruiken." 

"Hoe willen we onze gedeelde ruimte gebruiken? Dat is de kernvraag van dit plan." (Jeff Dierckx)

Vier doelstellingen

Turnhouts mobiliteitsschepen Marc Boogers is ondervoorzitter van de beleidsgroep ruimte en mobiliteit. Hij tekende samen met politieke vertegenwoordigers van de andere gemeentes de lijnen uit voor het nieuwe mobiliteitsplan. "Wij vertrokken vanuit 4 belangrijke doelstellingen : leefkwaliteit, bereikbaarheid, gezondheid en klimaat. Die lopen als een rode draad door het mobiliteitsbeleid. Het zijn dan ook thema's die - los van elke ideologie - mensen bezighouden.", vertelt Marc Boogers.

Elke maatregel in het plan moet passen binnen deze doelstellingen. Waar staan deze termen voor? 

  • Leefkwaliteit : versterken van stads- en dorpskernen, comfortabel verplaatsen met de fiets en openbaar vervoer, aangename verblijfs- en ontmoetingsruimtes, op maat van kinderen en ouderen
  • Bereikbaarheid : duurzame vervoersmodi aantrekkelijker maken, efficiënte organisatie van de mobiliteit, kortere en gebundelde verplaatsingen door slim ruimtegebruik
  • Gezondheid : zo snel mogelijk naar nul verkeersslachtoffers, geluidsoverlast beperken en luchtkwaliteit verbeteren, actieve vervoerswijzen promoten (meer beweging)
  • Klimaat : mobiliteit integereren in een (hernieuwbaar) energielandschap, sterke reductie van CO₂-uitstoot van de transportsector, mobiliteitsinfrastructuur ontharden en vergroenen, ruimte-inname beperken 

Kortom: werken aan veilige en gezonde omgeving. Daar staan we als Groen volledig achter! In Turnhout werken we al volgens deze doelstellingen en hanteren we de meest kwetsbare weggebruikers als norm. Als het openbaar domein veilig en goed is voor kinderen, senioren en personen met een beperking, dan is dit goed voor iedereen.

"Leefkwaliteit, bereikbaarheid, gezondheid en klimaat zijn belangrijk voor alle mensen. Ze vormen dan ook de rode draad in dit plan." (Marc Boogers)

Breed draagvlak

Het mobiliteitsplan is niet nieuw. Het bouwt verder op het bestaande plan. Deze verkenningsnota zet een eerste stap naar vernieuwing, verbreding en verdieping. De nota gaat nu naar de gemeenteraden van de betrokken gemeentes. De stad Turnhout keurde deze visie alvast -zonder tegenstem- goed! Daarna volgen workshops met adviesraden en middenveldorganisaties (vb. jeugdraden, UNIZO) , bovenlokale partners (vb. NMBS, Vlaamse overheid,...), politieke vertegenwoordigers enzovoort om tot een breed gedragen mobiliteitsplan te komen. 

De volledige verkenningsnota vind je op de website van de stadsregio