Telraam breidt uit in Turnhout

05 Februari 2023

Telraam breidt uit in Turnhout

resultaten telraam Korte Vianenstraat

Turnhout werkt voortdurend aan een verkeers-leefbaar en bereikbaar Turnhout, voor iedereen die in de stad woont, werkt of er op bezoek komt. 

In oktober 2020 en mei 2021 werd er een 50-tal slimme verkeerstellers (Telramen) geactiveerd bij bewoners op verschillende locaties in Turnhout.

 

Marc Boogers : dankzij burgers die deelnemen aan dit project kunnen we het verkeer beter monitoren en zo gerichte acties ondernemen dankzij de zo ingezamelde data


Maandenlang tellen heeft een berg aan relevante data opgeleverd. Met die data is de dienst Mobiliteit van de Stad Turnhout aan de slag gegaan om verkeersmaatregelen te evalueren en nieuwe mobiliteitsingrepen te plannen, zoals:
 

  • er werd een nieuw ontwerp uitgetekend voor de Oude Beersebaan. De telgegevens van het Telraam gaven een goed inzicht in de hoeveelheid en soort verkeer waarmee we rekening moesten houden in het straatontwerp. De heraanleg start binnenkort. 

  • in de Kapelweg konden we met de data van het Telraam argumenteren dat er een fietsstraat en een voetpad moest worden voorzien bij de schoolomgeving. Dit werd vorig jaar gerealiseerd. 

  • in het voorjaar van ‘23 wordt een fietszone aangeduid in het stadshart van Turnhout. Via de aanwezige Telramen in deze zone zullen we voertuigsnelheden kunnen monitoren en op gerichte momenten snelheidscontroles laten uitvoeren. 

Telraam en Stad Turnhout hebben de samenwerking intussen verlengd en willen graag een 30-tal nieuwe toestellen verspreiden bij de Turnhoutenaren.

Stel je kandidaat

Je kunt je aanmelden tot 17 februari 2023  via deze link. 

Als je geselecteerd wordt, ontvang je eind februari een uitnodiging voor de installatieworkshop op woensdag 8 maart 2023 om 19.30 uur op Campus Blairon (in het gebouw Europeion – Aula 2de verdieping). 

Meer informatie vind je op https://telraam.net/nl/network/turnhout. Daar kan je ook de resultaten van huidige telramen bekijken.