Officiële opening Van De Veldereservaat - euh Prince bos

12 April 2024

Officiële opening  Van De Veldereservaat - euh Prince bos

12 april 2024 werd dit reservaat binnen de ring van Turnhout officiëel ingehuldigd.

Het Van de Veldereservaat in Turnhout is een groene long net ten noorden van het centrum van Turnhout. Het gebied bestond tot voor kort grotendeels uit (maïs)akkers. Natuurpunt wist een aantal percelen te kopen en richtte deze in als natuur- en wandelgebied. Wie wil kon deze winter al genieten van de 2 grote poelen en een nieuw bos die de natuur een boost moet geven. Afgelopen vrijdag - nu het wat droger werd - kon het offciëel geopend worden. 

Het Van de Veldereservaat ligt tussen het kanaal Dessel-Schoten, de Noord-Brabantlaan en Kastelein in Turnhout. Tot voor kort was het een ontoegankelijk akkergebied. Nu zijn er 2 toegangspoorten via de Kastelein. Natuurpunt kon de laatste jaren enkele grote percelen aakopen waardoor een aaneengesloten gebied ontstond. Dat gaf kansen om het gebied in te richten als natuur- en wandelgebied.

Astrid Wittebolle "Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partners - Hier tussen Natuurpunt, de stad Turnhout en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete"

Om de natuurwaarden te verhogen werden 2 grote poelen aangelegd. Zo ontstaan extra voortplantingsplaatsen voor de kamsalamander en de poelkikker. Beide soorten zijn beschermd en kunnen een duwtje in de rug goed gebruiken. Voor amfibieën is het belangrijk dat de voortplantingspoel geregeld droog valt. Anders komt er vis in de poel en die eet dan de meeste eitjes en larven van amfibieën op. Door de poelen in het Van de Veldereservaat een verschillende diepte te geven, valt de ene sneller droog dan de andere. Door het natte weer van de afgelopen weken was het nodig om één van de poelen met extra beheerswerken ( een gracht) te laten verdrogen om de amfibiën kansen te geven.

De grond uit de poelen werd gebruikt om een 830 m lang wandelpad aan te leggen door het gebied. Het pad leidt je achter de huizen van Kastelein 24-44 door, langs de onderzijde van de kanaaldijk en via de poelen door het nieuwe natuurgebied. 

Rondom de poelen en op de andere akkers werd een broekbos geplant. Er werden ook 70 grotere lindes aangeplant naar het nieuwe wandelpad. Daarom krijgt dit pad de passende naam 'Wangari Maathai Lindepad'

"Dr. Wangari Muta Maathai overleed in 2011 en was een Keniaans milieu- en politiek activiste. Ze richtte de milieuorganisatie Green Belt Movement op, was in 2003-2005 parlementslid, en was onderminister van Milieuzaken en Natuurlijke Hulpbronnen. In 2004 kreeg ze als eerste Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de Vrede voor haar bijdrage aan duurzame ontwikkeling, democratie en vrede."

Ook het reservaat zelf kreeg een nieuwe naam "Prince bos

In de regio ten noorden van Turnhout bevinden zich ook enkele gekende verblijfplaatsen van van rosse vleermuizen en andere boombewonende vleermuissoorten. De meeste boombewonende soorten verhuizen om de paar dagen van boomholte. Ze hebben dus een dens netwerk aan geschikte holtes nodig. Sommige soorten gebruiken tot wel vijftig holle bomen.

Omdat heel wat bossen in de omgeving nog erg jong zijn of voornamelijk uit naaldbomen bestaan, werden er ook 45 vleermuiskasten opgehangen.