Zwerfvuil aanpakken

12 Februari 2023

Ongeveer een half jaar werkt stad Turnhout  samen met vaststellers van openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM. Zij komen enkele dagen per maand naar onze stad om overtreders te beboeten. Overtreders gooien klein afval zoals sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes en flesjes, verpakkingen, hondenpoep enz... op straat in plaats van de openbare vuilbakken.

Tot nu toe hebben ze 202 mensen op heterdaad betrapt. Die riskeren een GAS-boete van minstens 50 euro. Minderjarigen ouder dan 16 en ook jongvolwassenen van 18 en 19 jaar wordt bemiddeling aangeboden. Met hen wordt een gesprek gevoerd of kan afgesproken worden dat ze een bepaalde prestatie leveren. 

Uit tellingen blijkt dat het wel een effect hebben. "OVAM telde hoeveel zwerfvuil er op bepaalde plaatsen lag", zegt schepen voor Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers (Groen). "Na de communicatiecampagne en na het optreden van de OVAM-vaststellers blijkt uit nieuwe tellingen dat op diezelfde plaatsen het zwerfvuil met meer dan 50 procent gedaald is. Dat is heel mooi uiteraard. Want daar is het ons in de eerste plaats om te doen, niet om zoveel mogelijk mensen te beboeten."

De grootste fractie zwerfvuil zijn sigarettenpeuken

Bij de eerste telling van OVAM bleek meer dan de helft peuken, 14% is papier en karton en 10% plastic. Daarnaast zijn er ook nog verpakkingen, kauwgom, organisch afval, glas en hondenpoep is  goed voor 1 % van het zwerfvuil", vervolgt Boogers. 

Uit onderzoek blijkt dat tot driekwart van de sigarettenpeuken op straat gegooid worden. Zo brengen ze grote milieuschade aan! Sigarettenpeuken bevatten plastieken filters en dragen zo bij aan de plastic soup. Daarnaast bevatten peuken nicotine en andere giftige stoffen o.a. teer en zware metalen. 1 sigaret kan tot 1000 l water vervuilen.

De meeste boetes werden dan ook uitgeschreven voor het weggooien van sigarettenpeuken. "Veel rokers vinden het weggooien van peuken op de grond blijkbaar nog altijd normaal, hoewel het heel schadelijk is voor het milieu. In steden hebben de meeste vuilnisbakken tegenwoordig toch voorzieningen om peuken weg te doen. Ik doe dus een oproep naar de rokers om hun peuken ook daarin weg te gooien."

Sigarettenpeuken horen dus thuis in de vuilnisbakken of in een draagbaar zakasbakje en nooit op straat!