Waterproblemen aanpakken

12 Mei 2022

Waterproblemen aanpakken

Turnhout heeft met 50 miljoen euro nog nooit zoveel geïnvesteerd in het openbaar domein als tijdens deze legislatuur.

Een deel van die investeringen is het aanleggen van regenwaterassen. Zo wordt het regenwater gescheiden van het afvalwater. En door de aanleg van een gescheiden riolering vermijden we wateroverlast na hevige regens. 

Schepen Marc Boogers over de regenwateras oost: "Deze investering  zorgt voor beter waterbeleid en meer leefbare buurten"

'Onze stad werkt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij  om dit te realiseren. Zij betalen ook een deel van de rioleringswerken.’ zegt schepen voor wegen- en riolenbeheer Marc Boogers (Groen). 'Ook in de gemengde riolen komt er ruimte voor regenwater vrij! Dus ook straten met wateroverlast - waar de regenwateras niet passeert - hebben voordeel bij de aanleg ervan.’

‘De werken van de regenwater Oost zijn nu volop bezig. Van de Broekzijde over de ring tot de Hoveniersstraat en Jef van Heupenstraat wordt gewerkt aan de oostelijke regenwateras.’ vervolgt schepen Boogers. ‘Turnova kan daarop aansluiten ter hoogte van Nieuwstad. Ook de verkavelingen Meuletiende fase 2, Hellegat en Lentebloesem gaan we er op aansluiten.

De stad zorgt voor een wachtbekken aan Broekzijde. Dat bekken zorgt ervoor dat het water vertraagd naar de Aa wordt afgevoerd. Het zorgt voor een betere bescherming tegen overstromingen stroomafwaarts. En het zorgt ervoor dat meer regenwater kan indringen in de bodem. 

Schepen Marc Boogers: Bij de heraanleg van de straten verhogen we de verkeersveiligheid en zorgen we voor meer groen

‘Bij dit project bekijken we ook hoe het openbaar domein efficiënter en veiliger kan ingericht worden. En hoe de uitstraling van de straat kan verbeterd worden.
Zo krijgt Tijl- en Nelestraat een volledige heraanleg. Dat betekent: een brede fiets- en wandelzone, verhoogde verkeersplateaus aan de kruispunten,  wegversmallingen aan de zebrapaden en verschillende groenvakken met bomen.
Ook de Professor Devochtstraat en de Oranjemolenstraat vanaf de Steenweg op Mol krijgen een nieuwe rijweg in klinkers en nieuwe stoepen. De Oranjemolenstraat wordt fietsstraat tot de Boomgaardstraat. De doorsteek aan de Boomgaardstraat naast de molen wordt een fietsweg van 4 meter breed. Paaltjes weren hier het autoverkeer.
Tot slot krijgt Jef Van Heupenstraat verschillende groenvakken en kruispuntplateaus.

Al deze werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden en duren tot het voorjaar 2023.

 

Meer info : https://www.turnhout.be/rwa-as-oost

Er verscheen ook een artikel over in Het Laatste Nieuws