Turnhout investeert met groene prioriteiten

28 December 2021

Turnhout investeert met groene prioriteiten

Ondanks Corona blijft Turnhout investeren in groene prioriteiten

Vlak voor de feestdagen keurde de gemeenteraad het meerjarenplan goed. Dat plan bepaalt waar de centen van de stad naartoe zullen gaan tot 2025. Ondanks de coronacrisis wordt er toch 14 miljoen meer geïnvesteerd. Een groot deel daarvan gaan naar prioriteiten die Groen mee liet opnemen in het bestuursakkoord.

Het lijkt tegenstrijdig dat er in tijden van crisis meer wordt geïnvesteerd, maar toch is dat precies wat Turnhout de komende jaren zal doen: voor maar liefst 130 miljoen euro. Dankzij de lage schuldgraad van de stad, kunnen er extra leningen worden opgenomen maar desondanks blijven onze schulden per inwoner enorm laag in vergelijking met andere centrumsteden. Het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten blijft gegarandeerd en in 2025, bij de start van de nieuwe legislatuur zal er een overschot op de begroting zijn van 5 miljoen euro.

Klimaatplan op de rails

“We werken al geruime tijd aan een degelijk en realiseerbaar klimaatplan voor onze stad, en de eindmeet is nu duidelijk in zicht,” zegt Schepen van Milieu, Energie en Duurzaamheid Astrid Wittebolle. “Het zal in het voorjaar worden voorgesteld en uitgerold. De primeur bewaren we voor de gemeenteraadsleden maar ik kan al wel verklappen dat het erg ambitieus is en betrekking heeft op alle sectoren van de maatschappij. Die transversale aanpak is van groot belang om het plan te doen slagen.”

Om het klimaatplan te realiseren werd er 1,4 miljoen euro extra ingeschreven voor 2022. Gespreid over de hele legislatuur zal er dus minstens 9,5 miljoen worden vrijgemaakt. De lopende initiatieven rond de klimaatthema’s worden daarenboven verdergezet.

Nieuw sportcomplex met klaslokalen

De grootste investering (in centen) tijdens deze legislatuur is de bouw van een nieuw sportcomplex met klaslokalen in het stadspark. Daar wordt in totaal 16,5 miljoen euro voor uitgetrokken. “Daarmee kunnen we niet alleen een sportcomplex bouwen dat aangepast is aan de noden van de sportverenigingen, maar ook een uitdagende toekomst geven aan Campos, de stedelijke school voor ondernemen en sport,” zegt schepen van Onderwijs Marc Boogers.

Vernieuwing van het stadshart

De as ‘Merodelei – Gasthuisstraat – Otterstraat‘ zal in versneld tempo opgewaardeerd worden. Er is werk aan de winkel om deze centrale as die het hele centrum verbindt opnieuw te doen bruisen. Volgend jaar wordt er 2,2 miljoen extra voorzien, gespreid over de hele legislatuur gaat het om 8,7 miljoen euro.  De leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van deze straten zal worden verbeterd en daarbij zullen ook culturele partners zoals Het Gevolg, deRuimte en het Speelkaartenmuseum een rol spelen.

Promotie voor onze stad

Dat Turnhout een verborgen parel is waar we ‘friejet’ op zijn weten de binken al lang. Maar het komt erop aan om Turnhout nog bekender te maken als een levendige, ondernemende, groene, krachtige, interessante, dynamische en compacte centrumstad. Daarvoor wordt bijna 1 miljoen euro (0,9 miljoen) vrijgemaakt.

Diverse investeringen

  • Het project ‘Open Stadsatelier’ in de oude gebouwen van Amival/tekenacademie naast het Park Begijnenveldekens zal ook op kruissnelheid worden gebracht. Daarvoor wordt zo’n 2 miljoen euro uitgetrokken. Culturele spelers en ondernemers in de circulaire economie kunnen er hun creativiteit botvieren, hun plannen uitwerken en het gebouw op termijn ook in eigen beheer nemen. Er wordt 300.000 euro uitgetrokken voor premies voor innovatieve ecologie-investeringen. Er is ook een Europese subsidie voor dit project.
  • Voor de renovatie van het poortgebouw Begijnhof wordt 1,4 miljoen uitgetrokken
  • Inzake armoedebestrijding juichen we naast het recent voorgestelde Plan Armoede ook de verhoging van het leefloon (met 2,7 procent) toe. De kosten daarvan worden vooral door de hogere overheid gedragen.
  • Er komen (nog) strengere regels tegen huisjesmelkers. Zo zullen woningen waar seizoenarbeiders verblijven onderworpen worden aan strengere kwaliteitseisen, o.a. inzake nutsvoorzieningen. Weekendverblijven mogen enkel nog voor recreatieve doeleinden gebruikt worden.

De investeringen die worden voorbereid voor de komende jaren zijn erg belangrijk om de toekomstige groei en bloei van de stad veilig te stellen.

Groen Turnhout is blij dat het college van burgemeester en schepenen ambitieus blijft, ondanks de moeilijke tijden die we beleven. De coronacrisis heeft ons allemaal zwaar getroffen maar ons niet uit ons lood geslagen.

 

Meer lezen?

 

https://www.turnhout.be/jaarlijkse-herziening-turnhouts-meerjarenplan-stelt-alle-ambities-veilig

https://www.turnhout.be/strategisch-meerjarenplan-2020-2025