Toekomstvisie over dementie

07 April 2023

Een op de vijf burgers krijgt te maken met een vorm van dementie. Daarom vormt dementiezorg één van de belangrijke speerpunten in het strategisch plan van Zorggroep Orion. Vanuit een mensgerichte visie bekijkt de zorggroep hoe men dementerende bewoners in de toekomst kan huisvesten. Technologische innovaties zullen daarbij een grote rol spelen.

De (nieuwe) Vliet

Momenteel huisvest Zorggroep Orion zo'n 60 bewoners in De Vliet. De Vliet is niet zomaar een woonzorgcentrum, wel een ‘huis voor bewoners met dementie’. Centraal principe bij de visie rond zorg voor ouderen met een dementieprobleem is zorg op maat, aangevuld met empathie, geduld en respect. Er wordt steeds onderzocht hoe dementiezorg nog beter kan.

Desalniettemin staan er heel wat uitdagingen voor de deur. De maatschappij vergrijst snel en daarmee neemt het aantal mensen met dementieproblemen toe. Bovendien heerst het heel wat krapte op de (zorg-)arbeidsmarkt. Het gebouw van De Vliet is ook niet aangepast aan toekomstige zorgnoden. ZG Orion gaat daarom drastisch investeren in de bouw van een nieuw woonzorgcentrum voor innovatieve mensgerichte dementiezorg

Het woonzorgcentrum zal zich organiseren in kleine leefgroepen zoals een echt huishouden. Geen isolatie in een kamer of gebouw, wel geïntegreerd in een zorgzame buurt met zinvolle activiteiten en sociale contacten. Een dorp als het ware! Mensen krijgen maximale vrijheid. Zorgtechnologie en innovatieve technieken zorgen voor ondersteuning en veiligheid. 

Zorggroep Orion investeert in innovatieve, mensgerichte zorg

Mensgerichte visie

Raadslid Jeff Dierckx zetelt vanuit de OCMW-raad in het bestuursorgaan van Zorggroep Orion: "Zorg vertrekt altijd vanuit de mens. Het stereotype beeld van opgesloten of vastgebonden bewoners past gewoonweg niet binnen onze visie. Bewoners van onze woonzorgcentra houden zoveel mogelijk de regie over hun leven, ook als er sprake is van een dementieprobleem. Ze blijven in de eerste plaats een medemens." 

Raadslid Jeff Dierckx : "Zorg vertrekt altijd vanuit de mens"

Uiteraard blijven zorg en veiligheid belangrijk. Men bekijkt wat de bewoner nog zelf wil en kan en welke rol de omgeving nog wilt/kan spelen. Professionele zorg is complementair aan zelfzorg en mantelzorg. Het is daar dat een van Orion's kernwaarden "VERBINDING" zo'n belangrijke rol speelt. 

Zorginnovatie

De professionele verzorgers, mantelzorgers, familie, vrijwilligers,... zetten zich elke dag in om de beste zorg te kunnen bieden. We mogen dit absoluut niet onderschatten. Het is keihard werken, dag in dag uit. Met de groei van het aantal personen met dementieproblemen en de krapte op de arbeidsmarkt, blijft het een uitdaging om die beste zorg te blijven bieden. Innovatie biedt daar een uitweg. Zo zijn al enkele zorgmedewerkers van ZG Orion aan de slag gegaan om te onderzoeken welke zorginnovaties een verbetering kunnen zijn van de zorg, o.m. via het project Efro Dementiezorg. Enkele voorbeelden :

  • Een speciale VR-bril voor in opleidingen. Zo ervaart het zorgpersoneel zelf hoe het is om dementie te hebben
  • De slimme Nobi lamp detecteert nachtelijke bewegingen en zal de verlichting aanpassen om valincidenten te voorkomen. Is er een valincident? Dan stuurt de lamp onmiddellijk een alarm naar het zorgpersoneel
  • Momo Bedsense houdt slaappatronen in de gaten en of mensen al lang in dezelfde houding liggen. Ook hier speelt valpreventie een rol.

Dankzij deze hulpmiddelen komt er meer tijd vrij voor bewoners die daar echt behoefte aan hebben.  

Een slimme lamp helpt valincidenten te voorkomen

Vormingen voor medewerkers en zorginnovaties verbeteren de zorg. Het maakt een organisatie als ZG Orion klaar voor de toekomst!