Turnhoutse Stadstoeren beloven een mooie cultuurzomer

21 April 2021

Turnhoutse Stadstoeren beloven een mooie cultuurzomer

Een breed cultuuraanbod dat deze zomer van buurt tot buurt gaat. Stadstoeren belooft ons een mooie zomer te bezorgen! 'Als Turnhoutenaren hun eigen stad dankzij Stadstoeren (her)ontdekken en daardoor meer leren te waarderen, dan ben ik een contente schepen’, zegt cultuurschepen Astrid Wittebolle.

Lees hieronder het persbericht van de stad :

Bij het begin van de lopende legislatuur maakte het Turnhoutse schepencollege de ambitie bekend om een tweejaarlijks stadsfestival op poten te zetten. Daarvoor werd een projectwerker aangeworven bij de dienst cultuurcoördinatie. ‘Wat zo’n festival concreet moest worden, dat hebben we gaandeweg uitgevonden’, zegt schepen van Cultuur Astrid Wittebolle. ‘Dat was eigenlijk een heel organisch gebeuren, alsof we zelf uit fragmenten en ideeën het DNA knutselden van wat we voor ogen hadden. Een tour de force die voortaan de naam Stadstoeren draagt.’  

 

Stadstoeren

Uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen, worden gedurende de zomermaanden diverse culturele activiteiten georganiseerd, allemaal opgehangen aan die grote kapstok die ‘Stadstoeren’ heet. ‘We wilden een naam die speels is, en plezant. Met ‘toeren’ kunnen we heel veel kanten uit, zo gaan we bijvoorbeeld letterlijk met ons cultuuraanbod rondtoeren in wijken: dit jaar komen de buurt rond het station, het Stokt en Zevendonk aan de beurt, maar zoals we dat hier zo mooi zeggen: ‘ieder op toer’. Bij de volgende edities komen andere buurten aan de beurt. De feestelijkheden ontvouwen zich trouwens in de loop van de zomer ook op andere plaatsen. Essentieel is dat je je laat verrassen, ofwel op een plek waar je nog nooit bent geweest, dat kan wel degelijk ook in je eigen stad, ofwel op een plek die je helemaal opnieuw leert kennen. Theater, muziek, film of expo doen je anders kijken naar plaatsen die je al je hele leven kent. Als Turnhoutenaren hun eigen stad dankzij Stadstoeren (her)ontdekken en daardoor meer leren te waarderen, dan ben ik een contente schepen’, vervolgt Astrid Wittebolle.

 Essentieel is dat je je laat verrassen, ofwel op een plek waar je nog nooit bent geweest, ofwel op een plek die je helemaal opnieuw leert kennen.

Op halve toeren

Een eerste editie organiseren in de tweede coronazomer: vanzelfsprekend is dat niet. ‘Natuurlijk hebben we er hard over nagedacht welke koers we moesten kiezen. We werken al ruim een jaar met man en macht samen om de crisis het hoofd te bieden en de inwoners veilig en gezond te houden. Maar tegelijk kenden we nog nooit zo’n grote collectieve nood aan kunst, cultuur en gezelschap. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de cultuursector coronaveilige activiteiten kan waarmaken: voor kunstenaars is het hun job om zichzelf heruit te vinden van de ene creatie naar de volgende. Het zit in hun natuur om buiten lijntjes te kleuren en outside the box te denken. Dus vraag mij of het mogelijk is om op een verantwoorde manier Stadstoeren te organiseren, en ik zeg volmondig ja. Ongetwijfeld vergt dat wat heksentoeren – maar dat kunnen we aan.’

 

Straffe toeren

Voor de programmatie werkt het stadsbestuur samen met heel veel lokale partners. ‘Zij hebben de expertise, zij kennen – of zijn- de juiste mensen. We willen onze lokale cultuurspelers ook tussentijds versterken, niet alleen tijdens de tweejaarlijkse evenementenzomers. Zo creëren we ineens ook een steeds groeiend potentieel voor de volgende edities.

De activiteiten zullen laagdrempelig én coronaveilig zijn. 

De activiteiten moeten laagdrempelig zijn, iedereen moet zich erdoor aangesproken voelen. Met dit jaar als keerzijde dat ze niet massaal kunnen worden bezocht. ‘We moeten de activiteiten dit jaar kleinschalig aanpakken. Maar laat ons van de nood een deugd maken: het is sowieso nog een eerste editie. Door te beginnen in een zomer met beperkingen, geven we onszelf de kans om te testen, te ontdekken en dan door te groeien. De schaalgrootte van Turnhout is overigens precies goed. Je mag het een te kleine stad of een uit de kluiten gewassen dorp noemen, om het even, maar wat je nooit meer zult kunnen zeggen, is dat er in Turnhout nooit iets te doen is. Wie dat in typisch Turnhoutse spreektrant ten onrechte uitspreekt als ‘nooit niks’, krijgt voortaan eigenlijk letterlijk gelijk. Er is altijd iets te doen in Turnhout.’

 

De toe(r)komst

Stadstoeren vindt tweejaarlijks plaats in de zomermaanden. Het definitieve programma van 2021 krijgt wat langzamer vorm dan de organisatoren zelf zouden willen, maar de reden daarvoor is genoegzaam bekend: de evolutie van de coronacrisis wordt nauwlettend opgevolgd en nieuwe maatregelen worden gerespecteerd. ‘Onze eerste editie draait op een aangepast toerental, maar geloof mij: vanaf 2023 draaien we op volle Stadstoeren’, besluit schepen Wittebolle.

 

(Illustratie : Ruth Govaerts)