Rattenplaag wordt aangepakt

08 Oktober 2022

Rattenplaag wordt aangepakt

bruine rat ben je verplicht te bestrijden

Het aantal meldingen van ratten in het stadscentrum en in woonstraten neemt toe’, stelt schepen voor wegen- en groenbeheer Marc Boogers vast. ‘We gaan dus verdere maatregelen treffen bovenop de acties die we altijd al ondernemen. In elke stad komen immers ratten voor, de rattenvanger en onze eigen reinigingsdiensten zijn daarom altijd waakzaam. Ze werken ook preventief. Mensen beseffen het vaak niet, maar ratten die zich overdag laten zien, zijn zowat altijd ratten die al gif hebben ingeslikt en daardoor gedesoriënteerd zijn. Dat toont aan dat onze vaste bestrijdingspunten, een 80-tal in totaal, wel degelijk werken. Ze zijn er op alle kritieke plekken doorheen de stad, bij de Nieuwe Kaai bijvoorbeeld, waar ratten zich aan de waterkant nestelen, of in het stadshart, waar veel mensen passeren die, helaas, veel afval achterlaten. We plaatsen het rattengif in buizen of onderin openbare vuilnisbakken, zodat er zeker geen gevaar is dat mensen of huisdieren ermee in aanraking komen.’

De ratten die je overdag opmerkt zijn gedesoriënteerd wellicht door de vaste bestrijdingspunten (80) in onze stad. Toch zijn bijkomende maatregelen nodig

Bijkomende maatregelen

‘We voeren momenteel tests uit met een nieuw verdelgingssysteem’, vervolgt de schepen. ‘Een soort grote kasten waar de ratten met voer naartoe worden gelokt. Gif komt er niet aan te pas en bovendien kunnen deze rattenvallen vanop afstand worden gemonitord en geactiveerd. Als dat nieuwe systeem goede resultaten geeft, dan breiden we het verder uit. De groendienst gebruikt daarnaast ook een nieuw soort gif, dat efficiënter zou moeten zijn. We begrijpen dat veel mensen afkerig zijn van gif, en we hebben daar begrip voor. Maar we moeten de plaag stoppen, het ongedierte moet worden verdelgd en alleen met doortastende maatregelen komen we hier snel weer uit. 

We voeren tests uit zonder rattengif, want ratten zijn meer en meer ongevoelig voor dit gif en we willen wilde en huisdieren niet vergiftigen

Hygiëne op straat en in de tuin

Verantwoordelijkheidszin en solidariteit spelen ook een rol bij de aanpak van de grote oorzaken: afval en zwerfvuil. ‘De rioleringswerken die we in de stad laten uitvoeren, hebben natuurlijk ook een impact. Ratten worden daardoor uit de riolen gedreven en zoeken een andere plaats. Dat is erg, maar die werken zijn nu eenmaal nodig; het is een tijdelijk kwaad’, weet de schepen. ‘Veel permanenter zijn de afval- en zwerfvuilproblematiek. Elke dag rijden onze ploegen rond om zwerfafval te ruimen. Elke dag zijn er zwerfvuilvrijwilligers in de weer om andermans vuil op te rapen. En elke dag begint het allemaal opnieuw. Zolang mensen niet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun afval, is het alsof we het ongedierte gewoon uitnodigen voor een groots buffet in onze straten.’

Tijdens de volgende gemeenteraadszitting ligt een voorstel ter goedkeuring voor waarmee het stadsbestuur vervuilers aansprakelijk wil stellen. ‘We hebben het plan om drie gemeenschapswachten het mandaat te geven om vaststellingen te doen en GAS-boetes uit te delen bij overtredingen tegen afval- en zwerfvuilverordeningen’, zegt schepen Boogers. ‘Na alle sensibiliseringsacties en preventieprojecten komen we zo uit bij het sluitstuk van onze aanpak, en dat is beboeten.’  

Brood voor de vogels, slechtsluitende afvalcontainers, gekookt eten op de composthoop, overschotten kippenvoeder of katten trekt ratten aan. Voorkom dit!

Hygiëne op straat en in de tuin geeft de beste garanties om ratten weg te houden. Gebruik afvalcontainers en houd ze ook goed dicht. Strooi geen brood op straat of in de tuin voor vogels. Als je in de winter voor eten wil zorgen, hang dan liever vetbollen in de bomen. Laat geen kippeneten liggen; voeder de dieren ’s morgens vroeg en ruim de restanten op. Als je een zwerfkat voedert, doe dat dan aan huis, geef niet te veel en neem overschotten altijd weg.

Meer tips zijn beschikbaar op www.turnhout.be/rattenbestrijding.