Het nieuwe Turnhout staat in de steigers

13 September 2018

Het nieuwe Turnhout staat in de steigers

De voorbije zes jaar onderging Turnhout een ware metamorfose. Je kunt zelfs gewagen van een 'stille revolutie’. Het nieuwe Turnhout staat in de steigers en het wordt steeds groener. Op 14 oktober beslist de kiezer of Turnhout zich verder kan ontwikkelen tot de echte hoofdstad van de Kempen. Teruggrijpen naar oude recepten die de stad onbestuurbaar hebben gemaakt, zou een historische vergissing zijn. Er is nood aan meer groene doeners in de gemeenteraad en - als het kan – ook opnieuw in de meerderheid.

Voor een partij die deel uitmaakt van de meerderheid is de verleiding groot om terug te blikken op de realisaties van de voorbije bestuursperiode. Die resultaten zijn overwegend positief. Turnhout was onbestuurbaar en stevende af op een ‘bankroet’ in 2013. Vandaag zijn heel wat ‘heikele dossiers’ opgelost. Denk maar aan het zwembad, Turnova, de Handelsschool of de Warande. En Turnhout heeft ook de laagste schuldgraad van alle centrumsteden.

Wij beseffen dat de kiezer vooral naar de toekomst kijkt. De uitdagingen zijn dan ook groot. Om van Turnhout nog meer een stad voor alle mensen te maken moeten we radicale maar haalbare voorstellen blijven doen.

Groen Turnhout blaakt van zelfvertrouwen. Onze lijst stelden we al eerder voor en vriend en vijand zullen erkennen dat dit zowaar de sterkste groene lijst is die ooit in Turnhout aan de kiezer werd gepresenteerd.

Vandaag stellen wij ons verkiezingsprogramma voor. Dat vertrekt van een analyse van de voorbije legislatuur, somt de verwezenlijkingen op, maar formuleert - zoals beloofd - ook honderden concrete voorstellen voor een nog groenere stad. Die voorstellen zijn soms algemeen, maar vaak ook erg concreet en gedetailleerd. Ze moeten ook samen gelezen worden met de voorstellen die onze moederpartij formuleert (https://www.groen.be/programma).

Op onze druk bijgewoonde ‘Werkendagen’, waarop leden en sympathisanten de krachtlijnen van het programma bespraken, werden ook externe specialisten werden uitgenodigd. Zij plaatsten de Turnhoutse uitdagingen in een ruimer perspectief. Onder hen energiespecialist Alex Polfliet, stedenbouwkundige Koen Van Bockstal, UNIA-directeur Els Keytsman en directeur van ’t Antwoord Marthe Rombouts.

Je vindt ons programma op via deze link.

Groen Turnhout trekt vol zelfvertrouwen naar de verkiezingen. Onze schepenen en raadsleden hebben in de meerderheid goed werk verricht, zonder de groene principes te verloochenen.

Als de kans zich voordoet om ook na 14 oktober ons belangrijke delen van ons programma te realiseren door in de meerderheid te stappen, dan zullen wij dat opnieuw doen. Daarbij sluiten wij geen enkele partij – behalve het Vlaams Belang – uit.

Meestappen in een meerderheid die de klok achteruit wil draaien en die muren wil bouwen rond de stad én in de hoofden van de Turnhoutenaars, zullen wij niet doen. En dàt is alvast een breekpunt.