Debattle 2018

01 Oktober 2018

Debattle 2018

Op 29 september nodigde de jeugdraad alle jongeren van Turnhout uit om een debat te voeren ("Debattle") met de verschillende partijen. Groen werd vertegenwoordigd door Jeff Dierckx. Roos Van Acker modereerde de avond. De jongeren kozen volgende thema's : MOBILITEIT - Stap of trap jij op een veilige en vlotte manier naar waar jij wil of moet geraken? VEILIGHEID - Jongeren en veiligheid: opgroeien in een veilige omgeving, veilig uitgaan, (online) pesten ... Hoe zit 't met die safety first - zeker safety first? PUBLIEKE RUIMTE - Het gebruik van openbare ruimte en de plaats die kinderen en jongeren daarin krijgen. Is er voldoende ruimte voor kinderen en jongeren in Turnhout en is deze goed ingericht? WELZIJN - Een breed begrip. Het beslaat de hele leefwereld van kinderen en jongeren: de omgeving waarin ze opgroeien en het sociaal netwerk waar ze beroep op kunnen doen. Maar ook de omstandigheden waarin hun ouders bevinden, het onderwijs dat ze volgen, wat ze doen en wie ze tegenkomen in hun vrije tijd. PARTICIPATIE - Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen participeren en hun stem kunnen laten horen. Ook in het eigen (jeugd)beleid!    MOBILITEIT : "Meer dan 10.000 kinderen en studenten volgt onderwijs in Turnhout. Een groot deel daarvan komt van buiten de ring. Een ronduit onveilige ring met twee van de zwartste punten in Vlaanderen. Moeten er echt eerst doden vallen voor Vlaanderen iets doet?"WELZIJN : "Armoede is meer dan te weinig centen hebben. Je geraakt sociaal geïsoleerd, je stelt doktersbezoeken uit, kinderen missen schooluitstappen. Armoede is een probleem dat je een heel leven lang kan achtervolgen."   Voor Groen is preventie en sensibiliseren de rode draad in vele stellingen. Voorkomen is beter dan genezen. Oorzaken aanpakken krijgt de voorkeur; repressie moet steeds de laatste stap zijn.   Als voorbereidende opdracht vroeg de jeugdraad om enkele ludieke filmpjes te maken rond de thema's en een voorstellingsfilmpje van de kandidaat. De jonge Groen-kandidaten (met o.a. Pauline Ceusters in de rol van haar leven ;) ) gingen er mee aan de slag. Het resultaat vind je terug op ons Youtube-kanaal! 👇