Bestuursakkoord 2019-2024

19 December 2018

Bestuursakkoord 2019-2024

Tegen armoede en voor een veiligere, vlottere en duurzamere mobiliteit. Dat zijn enkele van de speerpunten in het nieuwe bestuursakkoord. Onze schepenen Astrid Wittebolle en Marc Boogers stelden deze ochtend samen met coalitiepartners N-VA, sp.a en CD&V het lijvige document voor aan pers en publiek.  De nieuwe ploeg en het bestuursakkoord stralen ambitie uit. Dat is ook nodig. Turnhout mag en moet de lat hoger leggen, gezien de uitdagingen die ons nog te wachten staan. Het bestuursakkoord steunt op 4 thema's : Armoede, Verbondenheid en Veiligheid, Mobiliteit. Deze thema’s zijn niet in één beleidsdomein te vatten en zullen dus door alle schepenen gedragen worden. Meerdere thema’s en diverse actiepunten grijpen in dit akkoord op mekaar in. Het college van burgemeester en schepenen zal dan ook permanent overleg plegen om deze centrale thema’s te monitoren. Het college voorziet een regelmatige voortgangsrapportage die het politieke en ambtelijk niveau een momentopname verschaft en die elementen aanreikt om het beleid bij te sturen om de doelstellingen die ze voor ogen hebben ook effectief waar te maken. Een ambitieuze ploeg met een ambitieus programma Groen wordt vertegenwoordigd door schepenen Astrid Wittebolle (Cultuur, Musea en Archief Turnhout, APB Warande, Projectmanagement, Milieu, Energie en Duurzaamheid) en Marc Boogers (Mobiliteit, wegen- en groenbeheer, Onderwijs en Volwassenenopleiding, Kunstonderwijs, Inrichtende macht stedelijk onderwijs en Socio-culturele Vorming) Lees het integrale bestuursakkoord : klik HIER