Masterplan maakt Parkwijk futureproof

01 Maart 2023

Masterplan maakt Parkwijk futureproof

Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad het masterplan voor de Parkwijk goed. Stad Turnhout en Woonboog, de woonmaatschappij waarin onder meer DE ARK is opgegaan, willen met dat masterplan de hele Parkwijk vernieuwen.  

Het plan illustreert de integrale visie voor het projectgebied, rekening houdend met het bestaande unieke karakter van de wijk. Dankzij twee infomarkten met workshops voor bewoners is er ook in de buurt zelf een stevig draagvlak gecreëerd. In de komende tien jaar wordt het masterplan gefaseerd in uitvoeringsplannen omgezet en gerealiseerd.

Voorbeeldwijk

Meer dan een halve eeuw geleden bouwde de toenmalige ‘Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting’ de Parkwijk als een sociale voorbeeldwijk. De fierheid over de sterke architectuur en het groene karakter blijft tot vandaag overeind en de buurtbewoners blijven zeggen graag in de wijk te wonen. Toch klinkt er sinds enkele jaren ook misnoegdheid. Door de jaren heen raakte de wijk inderdaad verouderd, veel woningen en de aanleg van de plantsoenen zijn ondertussen versleten. Na grondige voorbereidingen start Woonboog nog in 2023 met de eerste reeks vernieuwingswerken aan de huurwoningen. Tegelijk worden via het masterplan ook nieuwe uitdagingen aangepakt. Zo heeft de klimaatverandering het aantal overstromingen en hittegolven in het voorbije decennium sterk doen toenemen en ook grotere auto’s, snellere fietsen en duurdere energie vragen een aangepaste benadering.

 "Onze nieuwe visie anticipeert op de klimaatuitdagingen die op ons afkomen"

‘Met dit masterplan maken we van de Parkwijk opnieuw de voorbeeldwijk die ze een halve eeuw geleden ook al was, maar dan wel met een geëvolueerd en gemoderniseerd toekomstperspectief. Onze nieuwe visie anticipeert op de klimaatuitdagingen die op ons afkomen, maar ook op de groeiende en veranderende woonbehoeften. Het unieke DNA van de Parkwijk wordt er alleen maar door versterkt’, zegt Astrid Wittebolle, schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling. ‘We geven het water van de Aa meer ruimte, zodat de woningen beter beschermd zijn tegen overstromingen. Daarvoor laten we een deel van de Parkring opbreken en omvormen tot een rustige buurtweg dichter bij de woningen. Zo creëren we ineens ook een nieuwe wandelzone langs de Aa. Fietspaden rondom verbinden de wijk met het Stadspark, de industriezone en de Blijkhoef. De kern van de wijk blijft groen en rustig. De meest waardevolle woningen worden gerenoveerd en een paar van de woonblokken worden vervangen door nieuwbouw. Zo krijgt de Parkwijk een grotere variatie aan woningen en appartementen voor grotere en kleinere gezinnen. De niet meer gebruikte parochiekerk tot slot laten we verbouwen tot kleuterschool met buurtlokalen.’

 "We houden rekening met groeiende en veranderende woonbehoeften. Zo krijgt de Parkwijk een grotere variatie aan woningen en appartementen voor grotere en kleinere gezinnen."

‘Wij starten binnenkort met de bouwwerken aan de Parkappartementen en het Haagbeemdenplantsoen’, zegt Sanne Teunkens, zonemanager bij Woonboog. ‘Dat er nu ook plannen kunnen worden gemaakt voor de rest van de wijk, is voor ons een mooie en belangrijke stap. De Parkwijk was altijd al een unieke buurt voor ons en onze bewoners. We zijn blij dat we nu concreet aan de slag kunnen gaan om al onze huurders een eigentijdse woning te geven in die bijzondere en helemaal vernieuwde buurt.’

Bron : persbericht stad Turnhout