Meer dan 3000 oude drukken opgenomen in databank

02 Mei 2021

Meer dan 3000 oude drukken opgenomen in databank

Meer dan 3000 oude boeken in de openbare collecties van Turnhout zijn opgenomen in de Short Title Catalogus Vlaanderen, de bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen. De grootse collectie is die van het Stadsarchief (2575 exemplaren), gevolgd door het Begijnhofmuseum Turnhout (388 exemplaren), Corpus Christianorum - Bibliotheek & Kenniscentrum (37 exemplaren) en tenslotte het Nationaal Museum van de Speelkaart (10 exemplaren).

80% van al het verwerkte materiaal werd gedrukt in de achttiende eeuw. De focus van STCV lag vele jaren uitsluitend op de zeventiende eeuw; in verhouding zit er dan ook nog maar weinig achttiende-eeuws materiaal in de databank. “Onze Turnhoutse collecties hebben dus een bijzonder mooie aanvulling geleverd,” zegt schepen van Cultuur Astrid Wittebolle. “Het gros van de werken zijn gedrukt in de periode 1780-1800. In dit woelige einde van de achttiende eeuw zorgde het verzet tegen de Oostenrijkse regering, de Brabantse Omwenteling, de Franse verovering en de Boerenkrijg namelijk voor een echte publicatiestrijd.”

Voor STCV is de Turnhoutse collectie een waardevolle aanvulling. “Maar ons Stadsarchief heeft via deze samenwerking ook veel expertise opgedaan rond  oude drukken, die ze ook voor de andere items uit hun collectie drukken kunnen inzetten.”

Meer info:

https://anet.be/submit.phtml?UDses=119206467%3A682150&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=%25Start:bopwexe&UDopac=stcvopac&UDextra=