Kasseien Otterstraat gaan ... eruit

01 Juli 2022

Kasseien Otterstraat gaan ... eruit

In de Otterstraat is er nu te weinig plaats voor de fietser

De Otterstraat, samen met de Herentalsstraat één van de twee invalswegen naar de Grote Markt, krijgt begin 2024 een nieuwe heraanleg. De nadruk bij de nieuwe inrichting van de weg komt te liggen op verkeersleefbaarheid en ontmoeting. “De straatinrichting uit 1988 is afgeleefd en voorbijgestreefd”, zegt schepen van openbare werken Marc Boogers. 

We blijven stap per stap werken aan veiligere wegen voor fietsers en voetgangers - ook op invalswegens

Over een jaar zullen de kasseien verwijderd worden vanaf de Grote Markt tot aan de Draaiboomstraat. Een maatregel die iedere fietser die ‘bergop’ over de kasseien richting Grote Markt wil fietsen, zal toejuichen. “Het verwijderen van de kasseien moet de fietsveiligheid en het comfort verbeteren”, zegt Marc Boogers. 

De Otterstraat werd in 1988 aangelegd. De auto’s zijn intussen breder geworden  en is er weinig ruimte voor fietsers in de tegenrichting. Om daaraan tegemoet te komen, zullen de parkeerplaatsen verdwijnen op het gedeelte van de Kwakkelstraat tot de Grote Markt. 

Niet alleen de kasseien zullen verdwijnen in de Otterstraat. Het is de bedoeling dat ook het overige uitzicht van de straat verandert. Het stadsbestuur kan daarvoor rekenen op Vlaamse subsidies van het project ‘Veerkrachtige steden’. “Dankzij die subsidies kunnen we de Otterstraat van gevel tot gevel heraanleggen en zo de uitstraling geven die ze verdient.  En kunnen we inzetten op ontmoetingshuizen, verblijfskwaliteit, versterking van lokale handelaars en sociale verbondenheid.” vervolgt Marc Boogers.

We zetten in op ontmoeten en versterken met financiële hulp van Vlaamse projectoproep 'Veerkrachtige steden'

Voor het toekomstbeeld van van de Otterstraat wordt gekeken naar de Patersstraat, de enige uitvalsweg vanaf de Grote Markt in Turnhout. “De Patersstraat blijkt qua inrichting een goede referentie te zijn.  De ervaringen zijn er goed, en eenzelfde aanpak brengt eenheid in de inrichting en gebruik van de straten in het stadshart. We hebben intussen al een eerste bewonersvergadering met de mensen van de Otterstraat achter de rug, een tweede is begin juli voorzien.”, aldus nog Marc Boogers.

De heraanleg van de Otterstraat is gepland voor begin 2024. De werkzaamheden kaderen binnen een ruimere vernieuwing van de stadskern. “De komende jaren zetten we in op een heraanleg van het openbaar domein op de oost-west as door het centrum op de lijn Otterstraat, Gasthuisstraat en Merodelei.’”, besluit Boogers. De Otterstraat komt nu eerst aan beurt. Die heraanleg is gepland begin 2024. Ook zal de Warandestraat tussen Zegeplein en Broederstraat in 2024 heraangelegd. Ook hier gaan we voor de fietsveiligheid die nu te wensen over laat.”