In het vennengebied wordt doorgaand verkeer geweerd

13 Mei 2022

In het vennengebied wordt doorgaand verkeer geweerd

  foto: aanleg van tractorsluis ter hoogte van Langvenstraat

 

Stad Turnhout maakt er werk van! Doorgaand verkeer in het Vennengebied - ten noorden van Turnhout - wordt geweerd.
Zo verhoogt de verkeersveiligheid en beschermen we de natuur beter. Ook wandelen en fietsen is zonder al dit sluipverkeer aangenamer!

‘Een eerste maatregel is het plaatsen van een tractorsluis in de Langvenstraat, zo’n 150 meter voor de grens met Merksplas.’ vertelt schepen van mobiliteit Marc Boogers. ‘Daar staan nu verkeersborden ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Te veel wagens negeren dit verkeersbord. Daarom wordt er een tractorssluis geplaatst. Zo'n tractorsluis zorgt ervoor dat alleen landbouwverkeer kan passeren.
In de Bremstraat aan het kruispunt met de Steenweg op Baarle-Hertog zetten we dan weer paaltjes. Op die manier kunnen enkel fietsers en voetgangers er doorrijden.

De komende maanden worden er nog extra maatregelen. Informatie daarover volgt later.