GeZINsKRACHT voor meer kwalitatieve kinderopvang

12 Juni 2022

GeZINsKRACHT voor meer kwalitatieve kinderopvang

Meer dan de helft van de gezinnen vindt geen plaats in de kinderopvang in onze stadsregio. Daar moet het project "GeZINsKRACHT" verandering in brengen. Het gaat aan de slag met 9 deelprojecten om op korte termijn meer opvangplaatsen te voorzien.

Nijpend tekort

De start van het e-loket kinderopvang maakte duidelijk dat onze stadsregio met een enorm tekort aan kinderopvangplaatsen kampt. In 2021 waren er 932 aanvragen voor een plaats in de kinderopvang. Daarvan vonden 466 gezinnen geen plaats. Dit betekent dat meer dan de helft van de gezinnen op zoek moest naar een andere oplossing of zelfs noodgedwongen thuis bleef. Hierdoor lopen ze kansen op tewerkstelling of opleiding mis. Ook de kinderen zelf worden getroffen doordat ze heel wat ontwikkelingskansen missen. Het Huis van het Kind - onderdeel van de Stadsregio - lanceerde daarom het project "GeZINsKRACHT" om dit probleem aan te pakken.

Krachten bundelen

De Stadsregio kan dit uiteraard niet alleen. Het slaat daarom de handen in elkaar met maar liefst 16 partners uit private en publieke sectoren. O.a. opleidingscentra, bedrijven, kinderdagverblijven,... Op die manier gaan ze alle mogelijkheden bekijken hoe men meer kwalitatieve kinderopvang kan organiseren. Vb. Kan een opleidingscentrum zelf in kinderopvang voorzien? 
Veel mensen ondervinden ook drempels bij het opstarten van een kinderdagverblijf. Vaak wil iemand wel een kinderopvang starten, maar waagt men uiteindelijk de sprong niet. Ook daar bekijkt GeZINsKRACHT in hoeverre men starters kan ondersteunen met begeleiding of startsubsidies. Tenslotte is er ook de zoektocht naar geschikte opvangruimtes en kinderbegeleiders. Dit vak groeide de laatste jaren uit tot een waar knelpuntberoep. 

Raadslid Jeff Dierckx : "Kinderen én hun ouders moeten de nodige ontwikkelingskansen krijgen. Daarom is toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang broodnodig."

Negen deelprojecten

Onze stadsregio doet het met 1043 opvangplaatsen ook opvallend slechter dan andere gelijkaardige regio's in Vlaanderen. Op korte termijn heeft het project de doelstelling om minstens 50% van de kinderen tussen 0-3 jaar een plaats te bieden in een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang in onze stadsregio. Op lange termijn wil men het tekort helemaal wegwerken. Daarvoor werkt GeZINsKRACHT 9 deelprojecten uit :

  1. Minstens één bedrijf heeft een structurele samenwerking met een kinderopvang
  2. Het aanbod aan kinderopvang in onze regio is meer toegankelijk en inclusief
  3. We onderzoeken de mogelijkheid om binnen een opleiding te starten met kinderopvang
  4. We ondernemen verschillende acties om kinderopvang beter bekend te maken bij het doelpubliek ouders
  5. We zoeken actief naar panden waar kinderopvang kan plaatsvinden
  6. We maken een pakket met ondersteuningsmaatregelen voor startende kinderopvanginitiatieven
  7. We ondernemen gezamenlijk acties om het beroep van kinderbegeleider aantrekkelijk te maken
  8. CAW De Kempen, CKG Lentekind en Kind & Gezin delen hun expertise met en op het werkveld kinderopvang
  9. Screening en voortraject voor opleiding kinderbegeleider worden afgestemd met het werkveld

Als Groen willen we kinderen én ouders alle mogelijke ontwikkelingskansen bieden. We steunen dit project dan ook en we kijken alvast uit naar de resultaten!

 

Zie ook : https://www.stadsregioturnhout.be/gezinskracht

(Beeld: Huis van het Kind)