Extra groene subsidie voor bedrijven

20 December 2021

Stad Turnhout wil in 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Dus geen uitstoot van broeikasgassen meer en dat onze stad voorbereid is op klimaatverandering.Daarvoor hebben we ook de hulp nodig van de Turnhoutse bedrijven!

De stad gaat daarom subsidies bijpassen, die bedrijven van Vlaanderen krijgen wanneer zij energie vernieuwingsprojecten indienen.

Bedrijven die een dossier indienen bij VLAIO, in het kader van een ecologiepremie, kunnen tot 20% van het subsidiebedrag (met maximaal €10.000 per project) bijgepast krijgen van de Stad Turnhout.

Op deze manier draagt de Stad (nogmaals) haar steentje bij aan de verduurzaming van onze Turnhoutse industrie.

Bedrijven kunnen op deze manier de arbeidsintensieve en uitgebreide procedure om subsidies aan te vragen dubbel doen renderen. De Stad zal de uitreiking van mogelijke subsidies namelijk baseren op hetzelfde dossier en advies van VLAIO, om zo dubbel werk te vermijden en zoveel mogelijk inspanningen te doen om verduurzamingsprojecten te realiseren. 

Meer informatie vind je op site van stad Turnhout en bij de Vlaamse overheid.