Energie in 2025 met aardwarmte!

10 Oktober 2022

Energie in 2025 met aardwarmte!

De winter staat voor de deur en dat zullen we dit jaar geweten hebben. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote schaarste op de gasmarkt waardoor de prijs om ons te verwarmen fors de hoogte is ingeschoten. Het is voor iedereen alle hens aan dek. Op alle niveaus – zowel bij burgers, bedrijven, organisaties als bij de verschillende overheden – worden maatregelen genomen om de prijs van de energiefactuur te drukken en om te besparen.

Voor Groen zijn beide een topprioriteit en in de federale regering werden al heel wat maatregelen genomen zoals het sociaal tarief, de tegemoetkoming voor middeninkomens en de op stapel staande belasting op overwinsten van energiebedrijven. In Europa trekt België, met onze groene energieminister, de kar om een prijzenplafond door te drukken.

Op lokaal niveau werken onze schepenen ook heel wat maatregelen uit. Op korte en op lange termijn!

Iedereen neemt maatregelen om de kostprijs van de energiefactuur te doen dalen, daar horen ook investeringen bij om ons gasvrij te maken. Turnhout heeft een extra troef! Aardwarmte

Doel van die langetermijnstrategie is dus om Turnhout veel minder afhankelijk te maken van aardgas. Dat is goed voor het klimaat én bevrijdt ons van landen die we niet tot onze bondgenoten rekenen.

Onze stad beschikt daarbij over een enorme troef: geothermie, heet water dat meer dan een kilometer diep onder de grond zit en kan dienen als energiebron voor onze verwarming. Het maakt dat wij, veel meer dan andere gemeenten, gewapend zijn om zelf een doortastend beleid te voeren en de ‘Omslag van Turnhout’ te realiseren.

De inzet op geothermie is het sluitstuk van ons Klimaatplan dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd en dat we nu omzetten in concrete acties,” zegt schepen van Milieu, Energie en Duurzaamheid, Astrid Wittebolle. “Voor de komende winter is geothermie nog geen oplossing, maar als alles volgens plan verloopt wordt het omstreeks 2025 mogelijk om je huis met aardwarmte te verwarmen.”

De eerste warmtenetten zullen gerealiseerd worden in de wijken Niefhout en Heizijdse Velden. We hopen op een snelle realisatie met de hulp van Vlaanderen

Die aardwarmte wordt via warmtenetten tot aan je deur gebracht. Een eerste zone die wordt aangelegd is de wijk Niefhout bij het station, de tweede ligt in het noorden van de stad waar het project Heizijdse Velden en de Sint-Jozefsite van het AZ Turnhout samenhangen. In die buurt wordt nog tijdens deze legislatuur gestart met een eerste boring.

“Vlaanderen begint nu ook interesse te vertonen in deze unieke, onuitputtelijke en duurzame energiebron,” zegt Astrid Wittebolle. “We hopen dan ook dat we dit unieke project in sneltempo kunnen uitrollen. Elke winter telt.”

Meer info: https://www.turnhout.be/klimaatplan