e-inclusie tegen digitale uitsluiting

15 Juni 2022

e-inclusie tegen digitale uitsluiting

  bron: mediawijs.be

Sinds de coronapandemie is het pijnlijk duidelijk geworden dat onze stedelijke administratie sterk gedigitaliseerd is.

We verlagen de digitale drempel

Turnhout wil daarom inzetten op meer ‘e-inclusie’. Dat doen we niet alleen, wel samen met onze partners in en van de stadsregio. Ook de nieuwe leden Lille en Kasterlee doen mee.
Bij gemeenten en steden, bij de ziekenfondsen, bij hogere overheden, bij scholen, ... worden we geconfronteerd dat steeds meer administratie digitaal verloopt. Zo maken we online afspraken bij de stedelijke diensten, het ziekenhuis, downloaden we coronacertificaten, vullen we de belastingaangifte online in, ... enzovoorts. Voor zij die digitaal mee zijn, toegang hebben tot het internet, betekent deze digitalisering heel veel voordelen. Helaas wordt alles moeilijker voor zij die geen toegang hebben tot het internet of minder vlot kunnen werken met ICT.

De stad helpt haar burgers om digitaal sterker te worden via allerhande projecten

De stad zet haar schouders onder een aantal projecten zodat iedereen digitaal mee is. Het project van de Digibanken, het project Digibank in Transitie, City Deal E-inclusie zijn projecten om iedereen, jong en oud, te bereiken en om hen bij te staan in het ontwikkelen van de noodzakelijke digitale vaardigheden of om de toegang tot digitale omgevingen te vergemakkelijken.
De ambitie is niet enkel om bijvoorbeeld workshops te organiseren om eigen vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om de toegang tot internet te vergemakkelijken. Dat kan door middel van het beschikbaar stellen van uit te lenen toestellen of advies over eventuele aankopen te geven.

Daarnaast brengen we de knelpunten in kaart, om zo in een snel ontwikkelende (digitale) wereld, ook tijdig op een veranderende vraag te kunnen antwoorden.

Raadslid Pauline Ceusters : "Alle stedelijke diensten moeten toegankelijk blijven voor elke burger" 

Bovendien kijkt het lokale bestuur ook naar zichzelf, om erover te waken dat alle diensten toegankelijk blijven en we niet in een ‘digitale’ trechter terecht komen. Het verhogen van het digitale aanbod brengt soms - ongewild - het verkleinen van het ‘analoge’ aanbod met zich mee.

Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening voor alle inwoners toegankelijk blijft, zal Turnhout, samen met alle andere centrumsteden, een traject doorlopen om ervoor te zorgen dat we blijvend inzetten op toegankelijke dienstverlening voor iedereen, alsook het verbeteren van de digitale dienstverlening.