Burgers moeten delen in baten windenergie

14 Juni 2021

Burgers moeten delen in baten windenergie

Als we de uitstoot van CO2 drastisch willen terugdringen en de klimaatopwarming tegengaan, is er geen tijd meer te verliezen. In Turnhout werken we aan een doortimmerd Klimaatplan dat een blauwdruk zal zijn voor het toekomstige beleid. Een conclusie kunnen we nu al formuleren: we zullen alle mogelijkheden optimaal moeten benutten om de ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren: energiebesparing, waterstof, zonnepanelen, geothermie (een van de grote troeven van onze regio) en windenergie.

"Turnhout is een van de voortrekkers burgerparticipatie in windenergie en dat zouden we graag verankerd zien in de Vlaamse klimaatplannen"

Schepen Milieu, Energie en Duurzaamheid Astrid Wittebolle betuigt de steun van de Stad Turnhout aan Wereld Wind Dag (15 juni). Naar aanleiding van die dag vragen de Vlaamse burgercoöperaties aandacht voor het betrekken van burgers bij het energiebeleid in het algemeen en de participatie in windenergie in het bijzonder. Turnhout is een van de Vlaamse gemeenten die op dit vlak een voortrekkersrol speelt.

“Vanaf het prille begin, bij de bouw van de eerste twee Turnhoutse windmolens, werd afgesproken dat de investeerders 20 procent burgerparticipatie zouden toelaten. Ook voor de projecten die daarop volgden, hield Turnhout vast aan die vereiste,” zegt Astrid. “Het is niet meer dan normaal dat de burgers die de (beperkte) nadelen ondervinden van windmolens, ook kunnen genieten van de opbrengst ervan. De keuze om burgerparticipatie op te leggen, is een politieke keuze van het Turnhoutse stadsbestuur. Nu al twee legislaturen lang. Een waterdichte juridische regeling is het echter niet, die bevoegdheid hebben we niet. En dat is problematisch.”

“Als burgerparticipatie verankerd zou worden in de Vlaamse klimaatplannen, zouden de lokale besturen een belangrijk instrument in handen krijgen om in de strijd tegen de klimaatopwarming een versnelling hoger te schakelen,” zegt Jef Van Eyck van de Turnhoutse burgercoöperatie Campina Energie. “Nu lopen windmolenprojecten vaak onnodig vertraging op omdat buurtbewoners, terecht, vinden dat zij enkel met de lasten ervan worden opgezadeld. Burgerparticipatie verhoogt de betrokkenheid én het medezeggenschap van de burgers. Een noodzakelijke voorwaarde om een ambitieus klimaatbeleid te kunnen voeren.”

"Burgerparticipatie is een noodzakelijke voorwaarde om een ambitieus klimaatbeleid te kunnen voeren"

Campina Energie zit ondertussen niet stil. Naast de participatie in twee windturbines van Eneco, komt er binnenkort een extra turbine bij Yepp. Daarnaast staan er nog projecten op stapel in Olmen en elders in de Kempen. Om die te realiseren lanceert Campina Energie een nieuwe kapitaalsoproep van 1,5 mljoen euro.

Meer info: www.campinaenergie.be