Armoede en Sociaal Beleid

Groen Turnhout wil klaar en duidelijk stellen dat mensen in armoede, ongeacht hun afkomst, niet de dupe mogen zijn van een politiek steekspel. Uiteraard zouden de randgemeenten meer moeten doen om leefloners op te vangen en wij vinden ook dat de maatregelen van de federale en de Vlaamse regering steeds meer mensen in armoede drijven. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om een doeltreffend sociaal beleid te voeren. Turnhout zuigt trouwens geen armoede aan maar creëert jobs en welvaart voor de hele regio.

Speerpunten zijn: meer wijkgezondheidscentra, artsen aansporen om zoveel mogelijk gebruik te maken van een derdebetalersregeling, investeren in een sociale kruidenier en het bestendigen en versterken van projecten als de professionele brugfiguur die de scholen ondersteunt, de activering van leeflooncliënten, het voorkomen schooluitval, het verplichte comformiteitsattest, Mama Leert, In de Sjakos,…