Campagne 2018

Bestuursakkoord 2019-2024

Tegen armoede en voor een veiligere, vlottere en duurzamere mobiliteit. Dat zijn enkele van de speerpunten in het nieuwe bestuursakkoord. Onze schepenen Astrid Wittebolle en Marc Boogers stelden deze ochtend samen met coalitiepartners N-VA, sp.a en CD&V het lijvige document voor aan pers en publiek. 

De nieuwe ploeg en het bestuursakkoord stralen ambitie uit. Dat is ook nodig. Turnhout mag en moet de lat hoger leggen, gezien de uitdagingen die ons nog te wachten staan. Het bestuursakkoord steunt op 4 thema's : Armoede, Verbondenheid en Veiligheid, Mobiliteit. Deze thema’s zijn niet in één beleidsdomein te vatten en zullen dus door alle schepenen gedragen worden. Meerdere thema’s en diverse actiepunten grijpen in dit akkoord op mekaar in. Het college van burgemeester en schepenen zal dan ook permanent overleg plegen om deze centrale thema’s te monitoren. Het college voorziet een regelmatige voortgangsrapportage die het politieke en ambtelijk niveau een momentopname verschaft en die elementen aanreikt om het beleid bij te sturen om de doelstellingen die ze voor ogen hebben ook effectief waar te maken.

Een ambitieuze ploeg met een ambitieus programma

Groen wordt vertegenwoordigd door schepenen Astrid Wittebolle (Cultuur, Musea en Archief Turnhout, APB Warande, Projectmanagement, Milieu, Energie en Duurzaamheid) en Marc Boogers (Mobiliteit, wegen- en groenbeheer, Onderwijs en Volwassenenopleiding, Kunstonderwijs, Inrichtende macht stedelijk onderwijs en Socio-culturele Vorming)

Lees het integrale bestuursakkoord : klik HIER

 • Bestuursakkoord 2019-2024

  Tegen armoede en voor een veiligere, vlottere en duurzamere mobiliteit. Dat zijn enkele van de speerpunten in het nieuwe bestuursakkoord. Onze schepenen Astrid Wittebolle en Marc Boogers stelden deze ochtend samen met coalitiepartners N-VA, sp.a en CD&V het lijvige document voor aan pers en publiek. 

  De nieuwe ploeg en het bestuursakkoord stralen ambitie uit. Dat is ook nodig. Turnhout mag en moet de lat hoger leggen, gezien de uitdagingen die ons nog te wachten staan. Het bestuursakkoord steunt op 4 thema's : Armoede, Verbondenheid en Veiligheid, Mobiliteit. Deze thema’s zijn niet in één beleidsdomein te vatten en zullen dus door alle schepenen gedragen worden. Meerdere thema’s en diverse actiepunten grijpen in dit akkoord op mekaar in. Het college van burgemeester en schepenen zal dan ook permanent overleg plegen om deze centrale thema’s te monitoren. Het college voorziet een regelmatige voortgangsrapportage die het politieke en ambtelijk niveau een momentopname verschaft en die elementen aanreikt om het beleid bij te sturen om de doelstellingen die ze voor ogen hebben ook effectief waar te maken.

  Een ambitieuze ploeg met een ambitieus programma

  Groen wordt vertegenwoordigd door schepenen Astrid Wittebolle (Cultuur, Musea en Archief Turnhout, APB Warande, Projectmanagement, Milieu, Energie en Duurzaamheid) en Marc Boogers (Mobiliteit, wegen- en groenbeheer, Onderwijs en Volwassenenopleiding, Kunstonderwijs, Inrichtende macht stedelijk onderwijs en Socio-culturele Vorming)

  Lees het integrale bestuursakkoord : klik HIER

 • Jeff Dierckx volgt Tine De Wilde op als gemeenteraadslid

  Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verwierf Groen Turnhout vier zetels in de gemeenteraad. Tine De Wilde werd opnieuw verkozen vanop de 32e plaats. "Ik ben oprecht blij met het vertrouwen en de steun die ik van de kiezers heb gekregen. Toch heb ik besloten om mijn mandaat niet op te nemen en het over te laten aan jeugdige opvolger Jeff Dierckx", zegt Tine. "Het is met pijn in het hart dat ik afscheid neem van de gemeenteraad. Het drukke samenspel van de Turnhoutse politiek en mijn job in het eerste leerjaar, is nooit evident geweest, en wordt jaar na jaar moeilijker combineerbaar. Het is vanuit die optiek dat ik een steunende plek op de lijst verkoos en uiteindelijk heb besloten om het mandaat over te laten aan een nieuw gezicht. Ik heb het volste vertrouwen in Jeff Dierckx. Hij is een keiharde werker die garant staat voor jeugdig enthousiasme en een stevige dossierkennis. Ik laat de politiek zeker niet vallen. Binnen de groene partij blijven sociale gelijkheid, diversiteit, zorg voor mensen en duurzaamheid mijn stokpaardjes."

  Jeff Dierckx komt niet onbeslagen op het ijs. Hij draait al jaren mee achter de schermen. Eerst als ondervoorzitter en sinds 2016 als voorzitter van Groen Turnhout. "Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan in de Groen-gemeenteraadsfractie. Groen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt en een nieuwe wind doen waaien door Turnhout. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van dit team en zal me 'kei-hert' inzetten voor onze stad", zegt Jeff Dierckx. Groen Turnhout zal eveneens nieuwe bestuursverkiezingen organiseren en zo de volgende legislatuur starten met een nieuwe, enthousiaste ploeg.

  Groen Turnhout bedankt Tine en Jeff voor het werk van de afgelopen jaren en wenst hen veel succes met hun nieuwe uitdagingen.

 • Debattle 2018

  Op 29 september nodigde de jeugdraad alle jongeren van Turnhout uit om een debat te voeren ("Debattle") met de verschillende partijen. Groen werd vertegenwoordigd door Jeff Dierckx. Roos Van Acker modereerde de avond.


  De jongeren kozen volgende thema's :

  • MOBILITEIT - Stap of trap jij op een veilige en vlotte manier naar waar jij wil of moet geraken?
  • VEILIGHEID - Jongeren en veiligheid: opgroeien in een veilige omgeving, veilig uitgaan, (online) pesten ... Hoe zit 't met die safety first - zeker safety first?
  • PUBLIEKE RUIMTE - Het gebruik van openbare ruimte en de plaats die kinderen en jongeren daarin krijgen. Is er voldoende ruimte voor kinderen en jongeren in Turnhout en is deze goed ingericht?
  • WELZIJN - Een breed begrip. Het beslaat de hele leefwereld van kinderen en jongeren: de omgeving waarin ze opgroeien en het sociaal netwerk waar ze beroep op kunnen doen. Maar ook de omstandigheden waarin hun ouders bevinden, het onderwijs dat ze volgen, wat ze doen en wie ze tegenkomen in hun vrije tijd.
  • PARTICIPATIE - Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen participeren en hun stem kunnen laten horen. Ook in het eigen (jeugd)beleid! 

   

  MOBILITEIT : "Meer dan 10.000 kinderen en studenten volgt onderwijs in Turnhout. Een groot deel daarvan komt van buiten de ring. Een ronduit onveilige ring met twee van de zwartste punten in Vlaanderen. Moeten er echt eerst doden vallen voor Vlaanderen iets doet?"

  WELZIJN : "Armoede is meer dan te weinig centen hebben. Je geraakt sociaal geïsoleerd, je stelt doktersbezoeken uit, kinderen missen schooluitstappen. Armoede is een probleem dat je een heel leven lang kan achtervolgen."

   

  Voor Groen is preventie en sensibiliseren de rode draad in vele stellingen. Voorkomen is beter dan genezen. Oorzaken aanpakken krijgt de voorkeur; repressie moet steeds de laatste stap zijn.

   

  Als voorbereidende opdracht vroeg de jeugdraad om enkele ludieke filmpjes te maken rond de thema's en een voorstellingsfilmpje van de kandidaat. De jonge Groen-kandidaten (met o.a. Pauline Ceusters in de rol van haar leven ;) ) gingen er mee aan de slag. Het resultaat vind je terug op ons Youtube-kanaal! 👇 

 • Het nieuwe Turnhout staat in de steigers

  De voorbije zes jaar onderging Turnhout een ware metamorfose. Je kunt zelfs gewagen van een 'stille revolutie’. Het nieuwe Turnhout staat in de steigers en het wordt steeds groener. Op 14 oktober beslist de kiezer of Turnhout zich verder kan ontwikkelen tot de echte hoofdstad van de Kempen. Teruggrijpen naar oude recepten die de stad onbestuurbaar hebben gemaakt, zou een historische vergissing zijn. Er is nood aan meer groene doeners in de gemeenteraad en - als het kan – ook opnieuw in de meerderheid.