Armoede en Sociaal Beleid

Groen Turnhout wil klaar en duidelijk stellen dat mensen in armoede, ongeacht hun afkomst, niet de dupe mogen zijn van een politiek steekspel. Uiteraard zouden de randgemeenten meer moeten doen om leefloners op te vangen en wij vinden ook dat de maatregelen van de federale en de Vlaamse regering steeds meer mensen in armoede drijven. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om een doeltreffend sociaal beleid te voeren. Turnhout zuigt trouwens geen armoede aan maar creëert jobs en welvaart voor de hele regio.

Speerpunten zijn: meer wijkgezondheidscentra, artsen aansporen om zoveel mogelijk gebruik te maken van een derdebetalersregeling, investeren in een sociale kruidenier en het bestendigen en versterken van projecten als de professionele brugfiguur die de scholen ondersteunt, de activering van leeflooncliënten, het voorkomen schooluitval, het verplichte comformiteitsattest, Mama Leert, In de Sjakos,…

Energie en klimaat

Onze grootste troef is het groen in en rond de stad. We moeten blijven ijveren om van de natuur rond Turnhout een regionaal park te maken. Meer natuurgebieden, die ook bijdragen tot het welzijn én de welvaart van de stad zijn cruciaal voor onze toekomst. Inzetten op hernieuwbare energie (zon, wind, geothermie) blijft de boodschap. Ook in de stad moet er voldoende openbaar groen zijn in alle bestaande en nieuwe wijken. Het stadspark verdient het opgewaardeerd te worden.

Mobiliteit

We streven naar een stad waarin de auto het vervoersmiddel van de laatste keuze is. Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenvervoer) moet de leidraad blijven van het beleid. Doorgaand verkeer moet uit de stad geweerd worden, ook om de luchtkwaliteit te verbeteren. De belangrijkste sleutel om de verkeersknoop in Turnhout te ontwarren is de realisatie van de ondertunneling van de Zuidelijke Ring die de stad met het stadspark verbindt, gekoppeld aan een circulatieplan dat doorgaand verkeer uit het centrum weert. Als Ringland kan in Antwerpen, dan moet het ook in Turnhout kunnen. In de hele bebouwde kom moet Zone 30 komen en er moet meer openbaar vervoer worden voorzien. Autodelen moet het nieuwe normaal worden.

Ruimtelijke ordening en wonen

Het vijfde prioritaire thema van Groen Turnhout is ruimtelijke ordening en wonen. Voor Groen mogen de woonuitbreidingsgebieden rond de stad niet verder worden aangesneden. De Heizijdse Velden en Schorvoort zijn de laatste woongebieden buiten de Ring die nog kunnen worden ontwikkeld. Zowel Turnhout als de buurgemeenten moeten meer inzetten op betaalbare woningen. Wij houden vast aan de regel dat bij nieuwe ontwikkelingen 15 procent sociale woningen moet worden voorzien, al kan per wijk bekeken worden hoe die sociale verplichting wordt ingevuld.

Diversiteit

Niet alleen Turnhout is de voorbije jaren fel veranderd, ook de Turnhoutenaar. De bevolking is ouder en gekleurder geworden. Samenleven in diversiteit is dus geen keuze, maar een realiteit. Zoals elke (centrum)stad, is ook Turnhout een gekleurde stad geworden. Enkel een inclusief beleid dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van iedereen, is voor Groen Turnhout een optie. Dat begint in je buurt en wijk maar ook op school, op de werkvloer, in je vereniging en op je speelplein.

Andere thema's

Andere voorstellen:

  • We willen tegemoet komen aan de ‘knorputtende’ Turnhoutenaar. Elke klacht is er één te veel. Groen Turnhout pleit al lang voor een onafhankelijke ombudsman (m/v) die scheidsrechter kan zijn in heel wat conflicten en conflictjes tussen de stad en haar burgers.
  • Om Turnhout nog meer op de kaart te zetten, stellen we voor dat er een brede stuurgroep wordt samengesteld met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke geledingen die een grootschalig citymarketingplan uitwerkt.
  • De Turnhoutse inspraaktraditie moet in ere gehouden worden. De burger moet kunnen meepraten over de grote lijnen en de toekomstvisies. Dat betekent dat er naar nieuwe methodes van inspraak moet worden gezocht.
  • Op het vlak van cultuur moeten we inzetten op meer samenwerking met de gemeenten van de stadsregio, met de Warande als vuurtoren. Maar Turnhout moet ook opnieuw – naar het voorbeeld van Turnhout 2012 – een stadsfestival organiseren.

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren