Andere thema's

Andere voorstellen:

  • We willen tegemoet komen aan de ‘knorputtende’ Turnhoutenaar. Elke klacht is er één te veel. Groen Turnhout pleit al lang voor een onafhankelijke ombudsman (m/v) die scheidsrechter kan zijn in heel wat conflicten en conflictjes tussen de stad en haar burgers.
  • Om Turnhout nog meer op de kaart te zetten, stellen we voor dat er een brede stuurgroep wordt samengesteld met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke geledingen die een grootschalig citymarketingplan uitwerkt.
  • De Turnhoutse inspraaktraditie moet in ere gehouden worden. De burger moet kunnen meepraten over de grote lijnen en de toekomstvisies. Dat betekent dat er naar nieuwe methodes van inspraak moet worden gezocht.
  • Op het vlak van cultuur moeten we inzetten op meer samenwerking met de gemeenten van de stadsregio, met de Warande als vuurtoren. Maar Turnhout moet ook opnieuw – naar het voorbeeld van Turnhout 2012 – een stadsfestival organiseren.