4000 extra bomen in Turnhout

20 Februari 2022

4000 extra bomen in Turnhout

De voorbije weken werden er in het natuurgebied Winkelsbroek van Natuurpunt 4000 nieuwe bomen aangeplant, goed voor 1 hectare extra bos. Het gaat om een gevarieerd loofbos met meidoorn, boswilg, inlandse zoet kers, inlandse vogelkers, zomereik en linde. Het bos moet een biotoop worden voor zeldzame vogels - die nog wel in het natuurgebied Winkelsbroek worden gespot, zoals de blauwborst, de kleine karekiet, winter-, zomertaling en roerdomp.

Het initiatief daarvoor kwam van Forest Fwd een organisatie die bedrijven aanspoort om bos aan te planten in hun buurt. Zo lanceerde ze in het najaar de campagne 'Het Grootste Bos' en Start2Forest.

Cartamundi financierde de aanplant van 3000 nieuwe bomen. AC|S Accountants plantte dan weer een bedrijfsbos van 1000 bomen. Natuurpunt kocht de grond aan. De betrokken bedrijven betalen ook gedurende twintig jaar voor het onderhoud van het bos.

Schepen van Milieu Astrid Wittebolle juicht het initiatief toe. “Het is fijn om zien hoe het bedrijfsleven en de natuurbeweging elkaar vinden om een gemeenschappelijk doel te realiseren. Meer bos is een belangrijke troef in de strijd tegen de klimaatopwarming.”