Turnhout leidt 300 mensen met een leefloon naar werk

28 April 2021

Turnhout leidt 300 mensen met een leefloon naar werk

Eigen arbeids- en trajectbegeleiding loont!

Stad Turnhout activeerde ruim 300 mensen via de eigen dienst arbeids- en trajectbegeleiding van het OCMW Turnhout. 

De dienstverlening wordt op maat van de mensen met een leefloon aangeboden. Dat kan een actieve begeleiding naar de arbeidsmarkt, een opleiding of een werkervaringsstage zijn. Niet elke is onmiddellijk klaar voor de arbeidsmarkt. Hen wordt een zinvol traject aangeboden. Deze ‘sociale activering’ met een zinvolle dagbesteding kan in een latere fase alsnog leiden naar werk.

Binnen de verschillende activeringstrajecten is er aandacht voor een laagdrempelige opstap naar de arbeidsmarkt.

Er wordt gewerkt met doorstroomkansen naar privé-werkgevers. Doel is om duurzame tewerkstelling te creëren, één van van de speerpunten in de strategische Turnhoutse meerjarenplanning. En dat lukt vrij aardig!

Om dit te realiseren werden de afgelopen jaren systematisch middelen vrijgemaakt. Om mensen zonder diploma of ervaring klaar te stomen voor specifieke vacatures die binnen Turnhout moeilijk ingevuld raken of veelvuldig voorkomen, organiseert het lokaal bestuur ook beroepsgerichte opleidingen.
Een win-winsituatie voor werkzoekenden en werkgevers.

Integrale trajecten voor anderstaligen

38 % van de mensen met een leefloon heeft een andere moedertaal dan het Nederlands. De kloof tot de Turnhoutse arbeidsmarkt is vaak erg groot. Zelfs zonder de – nochtans reële - problemen rond de gelijkstelling van diploma’s en competenties, is het niet vanzelfsprekend voor werkgevers om mensen die de taal niet machtig zijn een kans te geven op de werkvloer.

Recente cijfers tonen echter aan dat de Turnhoutse aanpak loont. Door sterk in te zetten op prospectie bij lokale werkgevers, zijn meer en meer ondernemingen bereid om leefloongerechtigden een kans te geven op hun werkvloer. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd. Terwijl de werknemer begeleid door het OCMW ervaring opdoet, verwerft hij de nodige competenties zodat hij nadien kan worden aangeworven als vaste kracht.

De groep anderstaligen groeit en komt specifieke drempels tegen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om trajecten op maat te creëren die zeer toegankelijk zijn, ongeacht het taalniveau, om die eerste stappen naar werk te zetten. Daarom zet de stad sinds enkele jaren ook bijkomend middelen in uit het Europees Sociaal Fonds, met als doel anderstaligen in te schakelen in projecten waarin taal en werkervaring tegelijk worden verworven.

Dankzij die aanpak is het Turnhoutse OCMW een veilig vangnet voor wie tegenslagen heeft gehad of op de vlucht moest voor oorlog en gruwel. Én het is een springplank om weer een zelfstandig leven op te bouwen en bij te dragen aan de samenleving.

Sterke uitstroomcijfers

Binnen drie maanden na de begeleiding vindt 63 % van de deelnemers werk en stopt het leefloon. Dat cijfer loopt zelfs op tot ruim 80 % twaalf maanden na de laatste begeleiding. Uit deze nauwe band tussen OCMW en privéwerkgevers groeit een netwerk van lokale bedrijven, die werken aan inclusie. Onze keuze om actief linken te leggen met lokale werkgevers maakt dat er een natuurlijke en vanzelfsprekende wisselwerking is ontstaan.

Partnerschappen met lokale werkgevers

Onder meer supermarktketen Albert Heijn werkt sinds enkele jaren nauw samen met het OCMW. Vanuit hun ondernemerschap geloven de zaakvoerders sterk in de formule van werkplekleren. Daarom willen zij een substantiële bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘De focus ligt bij ons minder op ervaring of competenties, wel op ‘goesting’ om een job te leren en de bereidheid om een langdurig engagement aan te gaan tussen werkgever en werknemer’, aldus Gerd Horsten, personeelsdirecteur van Peeters-Govers. ‘Tijdens een interne opleiding op onze werkvloer komen werknemers in contact met de verschillende aspecten van het winkelgebeuren. Wie kan en wil, kan van daaruit doorgroeien, zelfs tot eerste verkoper of teamleider. Voor ons is er geen plafond op wat iemand kan bereiken. Wij geloven in het concept van mentorschap waarbij onze eigen medewerkers getraind worden om doelgroepmedewerkers te begeleiden. Dat er geregeld ook doelgroepmedewerkers vast aangeworven worden, vinden wij niet meer dan logisch. De arbeidsmarkt is momenteel niet gunstig, goede kandidaten zijn schaars, maar daar staat tegenover dat bepaalde doelgroepen eigenlijk absoluut het potentieel hebben en alleen dat eerste opstapje naar de arbeidsmarkt nog missen. Daarin een rol kunnen spelen, maakt ons heel trots.’

Onze stad nog steeds op zoek naar partners

Lokale ondernemers die vanuit dezelfde visie graag mee instappen, kunnen nog steeds contact opnemen met Stad Turnhout. Hoe groter het lokale netwerk, hoe beter werkgevers en werknemers in Turnhout kunnen worden gematcht.