Werken Otterstraat starten!

11 Januari 2024

Straat per straat maakt het Turnhoutse stadsbestuur het stadshart veerkrachtiger. Op 29 januari starten de werken in de Otterstraat

Straat per straat maakt het Turnhoutse stadsbestuur het stadshart veerkrachtiger. Op de grote centrale as dwars door het centrum wordt hard gewerkt aan een flink verbeterde openbare ruimte, aan economische versterking en aan meer sociaal contact. Daarvoor kreeg de stad een subsidie van 2,29 miljoen euro van Stedenbeleid Vlaanderen. De Gasthuisstraat en de Merodelei moeten zichtbaar en voelbaar heel nieuwe straten zijn tegen eind 2026, maar eerst komt de Otterstraat aan de beurt. Op 29 januari starten daar de langverwachte werkzaamheden: vanaf dan, als de weersomstandigheden het toelaten, voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit.

 

Schepen van Mobiliteit en Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers: ‘Die eerste voorbereidende fase duurt ongeveer 2 maanden. De Otterstraat wordt afgesloten van de Bentelstraat tot de Grote Markt en is dan in dat gedeelte alleen te voet bereikbaar. Fietsers, bussen en auto’s volgen een omleiding. Aan het begin en aan het einde van de afgesloten straat blijven wel de grote parkings open: het Boomgaardplein aan de zijde van de ring, Turnova en Muylenberg aan de kant van de Grote Markt. Zo blijven de wandelafstanden zo kort mogelijk voor wie minder mobiel is. Voor de Turnova-parking bewegwijzeren we een aparte omleiding, want die is alleen bereikbaar via de inrit in de Baron Frans du Fourstraat. En we richten, eveneens aan beide uiteinden van de werfzone, tijdelijke laad- en loszones in, zodat ondernemers in de straat zo goed mogelijk bevoorraad kunnen worden. Hinder is helaas onvermijdelijk, maar we doen er alles aan om bewoners en handelaars goed te informeren en te ondersteunen. Het uiteindelijke resultaat zal hen alleen maar voordelen opleveren, daarvan ben ik overtuigd.’

 

De aannemer streeft ernaar om vervolgens in juni te starten met de riolerings- en wegeniswerken, die waarschijnlijk duren tot december 2024. Buurtbewoners en handelaars worden bij elke nieuwe fase van de werkzaamheden geïnformeerd via bewonersvergaderingen en -brieven.

 

Nieuwe Otterstraat

De Otterstraat is een lange straat die van nature uit verschillende zones bestaat: aan de kant van de Grote Markt is ze een vervolgstuk van het winkelgebied, ongeveer vanaf de Klinkstraat verandert het karakter naar vooral woonzone. Bij de heraanleg wordt daar rekening mee gehouden. Zo krijgen de stoepen een breedte van minimaal 1,80 meter in de woonzone en minimaal 2 meter in het winkelgedeelte, waar de passage drukker is. Ook de rijbaan wordt een flink stuk verbreed, tot 5 meter. Dat geeft fietsers veiligheid tegen de stroom in. Om ook hun comfort te verbeteren, worden de kasseien vervangen door betonstraatstenen.

De Otterstraat wordt veiliger voor iedereen, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers Marc Boogers ( Groen)

 

‘Ruim 30 jaar na de vorige herinrichting is de straat versleten’, legt schepen Boogers uit. ‘Sommige uitgangspunten van toen zijn ondertussen ook achterhaald. Het is bijvoorbeeld geen goed idee meer om zoveel mogelijk straatvoorzieningen te combineren, want daardoor is alles te smal: de stoepen, de parkeerplaatsen, de rijweg. Dat auto’s in de tussentijd 20 tot 30 centimeter breder zijn geworden, draagt daartoe bij. In de nieuwe Otterstraat krijgen alle weggebruikers meer comfort én een veiligere plaats. Zorgeloze verplaatsingen voor iedereen, dat is ons doel.’

De stoepen worden breder ( en voldoen zo aan de nieuwe wegcode) die pas ingaat van halfweg 2025. Nieuwe zitbanken en meer groen maken het vertoeven aangenamer

 

De nieuwe Otterstraat zal ook veel groener zijn dan de oude en er komen extra zitbanken. ‘Dat doen we onder meer om de samenhang in de buurt te versterken; we creëren zo immers kansen voor de bewoners om elkaar ongedwongen te ontmoeten. Het worden een paar lastige maanden voor hen, met de wegenwerken voor hun deur, maar ze krijgen er een mooie, veilige en duurzame woonplek voor in de plaats. We investeren bijna twee miljoen euro om dat te realiseren, we maken het de moeite echt meer dan waard’, besluit de schepen.

 

Informatie over de werken en omleidingen is beschikbaar via www.turnhout.be/otterstraat.

Informatie over het project Veerkrachtig Stadshart is voorhanden via www.turnhout.be/veerkrachtig-stadshart.

(lees ook ons nieuwsbericht van mei ll)