Heraanleg Otterstraat start in 2024

09 Mei 2023

Een van de grote invalswegen naar de Grote Markt de Otterstraat wordt komend jaar heraangelegd. De kasseien gaan eruit!  

De straat ligt hier nu zo'n 40 jaar en een grondig onderhoud is nodig. Het voetpad zal hedendaagse maten krijgen. Dat wil zeggen dat 2 mensen rustig naast elkaar kunnen wandelen en dat we ook rekening houden met containers voor huisvuil die er geregeld staan. Dus de voetpaden zullen breder worden.

Ook de veiligheid en het comfort van fietsers wordt verbeterd. De Otterstraat was destijds een van de eerste straten waar fietsers tegen de rijrichting in mochten rijden.
Daarom zal de straat in totaal 5 meter breed worden met een duidelijke, aparte strook voor fietsers die in de tegengestelde richting rijden.

"Minder bovengronds parkeren, meer groen in de straat"

Om dat allemaal mogelijk te maken, worden de parkeervakken tussen de Grote Markt en de Klinkstraat verwijderd. Vanaf het kruispunt met de Klinkstraat worden wel nog enkele parkeervakken voorzien. "Sinds een paar jaar is er in de Otterstraat een grote ondergrondse parking bijgekomen, die van Turnova", zegt schepen voor Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers (Groen). "We hebben ook uitvoerig overlegd met de bewoners. Heel wat van hen hebben garages achteraan. Ze zijn ook heel tevreden dat de kasseien worden verwijderd, want dat is goed voor de veiligheid van iedereen die zich daar verplaatst. De straat gaat ook groener worden en we gaan er ook voor zorgen dat regenwater beter in de ondergrond kan infiltreren."

Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de plannen. Daarna moet de omgevingsvergunning aangevraagd worden en moet er een aannemer gezocht worden. De stad hoopt in het voorjaar van volgend jaar te kunnen starten met de werkzaamheden. Na de zomervakantie van 2024 zou de Otterstraat dan klaar moeten zijn.