Geen zware vervuiling stadspark

16 Februari 2024

Na onderzoeken in het Turnhoutse Stadspark blijkt dat de bodem niet ernstig vervuild is.

De bodem van het Turnhoutse stadspark is niet ernstig vervuild. Dat blijkt uit bodemonderzoeken die er de afgelopen maand hebben plaatsgevonden. De mogelijke vervuiling kwam op de agenda van het stadsbestuur te staan na de start van grote werken in het Stadspark en een brief van een bezorgde burger. Die verwees naar grote stortingswerken die sinds de Tweede Wereldoorlog met metaalafval van ijzersmederijen zouden zijn gebeurd. Die zouden tot in de jaren 70 zijn blijven doorgaan. Er werd meteen beslist dit te laten onderzoeken. "Er was het vermoeden dat er resten van metaalslakken op de wandelpaden lagen", vertelt schepen Astrid Wittebolle (Groen). "We hebben dat meteen ernstig genomen en een bodemonderzoek besteld."

Het klopt dat er ooit ophopingen van puin in het park zijn geweest, en ook die zijn onderzocht. Maar daar kwamen geen resultaten uit die een bedreiging betekenen voor de volksgezondheid", vervolgt Astrid. 

Dinsdag 20 februari 2024 vindt er een commissievergadering ( commissie 3) plaats over de resultaten van de bodemonderzoeken. "Daar zullen de specialisten die de onderzoeken hebben gevoerd meer uitleg geven. Daarnaast zal op die dag ook het onderzoek openbaar worden, waardoor iedereen de details nog eens kan nalezen.

In januari werden op verschillende plaatsen in het Stadspark metingen uitgevoerd. "Nu blijkt dat er niets schadelijks is gevonden. We kunnen alle bezoekers van het stadspark geruststellen", vervolgt Wittebolle. "Slechts op 2 plaatsen in het park zijn stalen gevonden die de normen van zware metalen overschrijden, maar die blijven toch nog binnen de wetgeving. Er zijn dus geen gezondheidsrisico's, we moeten als stadsbestuur ook geen verdere acties ondernemen."

Lees ook https://www.groenturnhout.be/stadspark_bodemvervuiling