Stadspark bodemvervuiling?

27 November 2023

Stadspark bodemvervuiling?

Turnhout kampt net als gans Vlaanderen met historische vervuiling van o.a. metaalindustrie.

De grond van het Turnhoutse stadspark zal getest worden op zware metalen. Dat heeft het stadsbestuur beslist na opmerkingen van een bezorgde burger. In de jaren 40 tot 70 zou er veel afvalslakken van smederijen in het park gestort zijn. 

In Turnhout is er bezorgdheid over verontreiniging in de grond van het Stadspark. Daar zijn grote werken bezig voor de bouw van de nieuwe sporthal. Maar in de grond zouden zware metalen zitten. Het zou gaan om een historische vervuiling die startte na de Twee Wereldoorlog. De stad plant dus een bijkomend bodemonderzoek. Dat deed de stad bijvoorbeeld ook al bij heraanleg buurtplein bij buurthuis 't Stokt' - daar zal de bodem gezeefd worden om aanwezigen slakkenvervuiling ( Allard) te verwijderen. Ook historische vervuiling van de Caliebeek door textielindustrie wordt aangepakt - in dit laatste geval via natuurlijke zuivering via rietvelden.
OVAM bracht al verschillende mogelijks vervuilde bodems in kaart. Dat gebeurde op basis van historisch gekende gegevens.
Deze kaart kan je hier raadplegen ( geoloket)

Het mogelijke probleem kwam aan het licht dankzij een bezorgde burger. Hij heeft een brief gestuurd naar alle gemeenteraadsleden met zijn bezorgdheden nu er grote grondwerken gepland zijn. Zijn vader heeft net na de Tweede Wereldoorlog stortingswerken gedaan van metaalafval dat hij ophaalde bij ijzersmederijen uit de buurt. Dergelijk afval zou tot de jaren 70 gestort zijn in de paden van het park.

Een van de redenen waarom een partij als Groen ontstaan is, is net het aanpakken van dit soort van praktijken. Dus ja Groen Turnhout ondersteunt volmondig deze oproep tot bijkomend onderzoek.

De eerste bodemonderzoeken zouden voor januari 2024 zijn. En uiteraard volgen we vanuit Groen Turnhout dit onderzoek nauwgezet op.