10. Myriam Talboom

10. Myriam Talboom

10. Myriam Talboom

Wie ben je?

Ik ben leerkracht in het volwassenenonderwijs, vrijwilliger huiswerkbegeleiding aan lagere school kinderen, industrieel ingenieur tropische landbouw en postuniversitair tropische zootechnie (Tropisch Instituut Antwerpen).

Waarom kies je voor Groen?

Sinds mijn tienerjaren ben ik bezig met gezonde voeding. Ik groeide op in de Rupelstreek en werd geconfronteerd met industrieel afval en vervuilende industrieën. Ik woonde letterlijk tussen de fabrieken (metaal en olieverwerking) en werd als 11-jarige gecontroleerd op lood in het bloed. Daar ontstond mijn eerste engagement bij Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek. Ik was ook actief in de lokale wereldwinkel. Toen in mijn dorp AGALEV werd opgericht, was ik een van de eerste actieve leden.

Welk thema ligt je nauw aan het hart en waarom?

Hoe dragen we zorg voor onze aarde zodat ook de komende generaties op deze aarde kunnen leven. Dat uit zich in allerlei domeinen: onze ruimtelijke ordening, ons economisch model, onze mobiliteit, ons energiebeleid, woonbeleid... Als stad kunnen we daarmee het verschil maken - want wat we nu beslissen, zal mede bepalen hoe onze (klein)kinderen zullen leven. Ook onderwijs en diversiteit ligt me nauw aan het hart. Een kindvriendelijke stad is automatisch een stad waar ouderen hun mobiliteit niet verliezen. Een beleid met oog voor nieuwkomers maakt het voor iedereen toegankelijker.

10. Myriam Talboom

51 jaar, leerkracht volwassenenonderwijs

Wie ben je?

Ik ben leerkracht in het volwassenenonderwijs, vrijwilliger huiswerkbegeleiding aan lagere school kinderen, industrieel ingenieur tropische landbouw en postuniversitair tropische zootechnie (Tropisch Instituut Antwerpen).

Waarom kies je voor Groen?

Sinds mijn tienerjaren ben ik bezig met gezonde voeding. Ik groeide op in de Rupelstreek en werd geconfronteerd met industrieel afval en vervuilende industrieën. Ik woonde letterlijk tussen de fabrieken (metaal en olieverwerking) en werd als 11-jarige gecontroleerd op lood in het bloed. Daar ontstond mijn eerste engagement bij Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek. Ik was ook actief in de lokale wereldwinkel. Toen in mijn dorp AGALEV werd opgericht, was ik een van de eerste actieve leden.

Welk thema ligt je nauw aan het hart en waarom?

Hoe dragen we zorg voor onze aarde zodat ook de komende generaties op deze aarde kunnen leven. Dat uit zich in allerlei domeinen: onze ruimtelijke ordening, ons economisch model, onze mobiliteit, ons energiebeleid, woonbeleid... Als stad kunnen we daarmee het verschil maken - want wat we nu beslissen, zal mede bepalen hoe onze (klein)kinderen zullen leven. Ook onderwijs en diversiteit ligt me nauw aan het hart. Een kindvriendelijke stad is automatisch een stad waar ouderen hun mobiliteit niet verliezen. Een beleid met oog voor nieuwkomers maakt het voor iedereen toegankelijker.