Zomerschool gaat opnieuw door

30 Juni 2021

Zomerschool gaat opnieuw door

Hoewel vorig jaar ook de maximumcapaciteit bereikt werd, gooide corona roet in het eten en kon de zomerschool niet doorgaan. Zolang de coronacijfers blijven wat ze zijn, kan de lessenreeks dit jaar wel doorgaan. Dus de zomerschool keert deze zomer terug, na het sabbatjaar 2020.

Goed nieuws de zomerschool gaat dit jaar door van 2 tot 13 augustus

Goed nieuws dus voor de 84 leerlingen die zich deze zomer hebben aangemeld. Van 2 tot en met 13 augustus kunnen deze leerlingen terecht op de schoolbanken van het Sint Pietersinstituut. Het zijn allemaal leerlingen uit de Turnhoutse lagere scholen.

Turnhoutse scholen verwelkomen elk jaar vele anderstalige nieuwkomers in de klas. De dienst Gelijke Kansen van de Stad Turnhout merkte in het verleden al op dat leerlingen, die tijdens de zomervakantie vooral in hun moedertaal communiceren, heel wat Nederlandse taalkennis dreigen te verliezen.
Sinds de coronacrisis wordt de focus verbreed.  Uit een bevraging van Vlaanderen en Thomas More kwam naar voor dat er vooral leerachterstand werd opgelopen voor Nederlands en wiskunde.

Extra taalstimulatie voor alle leerlingen die daar nood aan hebben - dat is de zomerschool

Daarom werd dit jaar opnieuw beslist de zomerschool niet enkel open te stellen voor anderstalige nieuwkomers, maar voor alle leerlingen die extra taalstimulatie kunnen gebruiken. De lessen zullen voornamelijk focussen op het activeren van de Nederlandse taal, en houden rekening met de noden van deze leerlingen.

De zomerschool is niet twee weken op schoolbank zitten en schools leren. Even belangrijk als educatie is plezier maken! Taalverwerving in een informele setting en tijdens vrijetijdsactiviteiten levert betere resultaten op. Daarom zal elke dag een halve dag aangewend worden voor een taalbad in de klassieke zin van het woord, en de andere helft zal in het teken staan van sport en spel. Die sportactiviteiten worden begeleid door Sportpret. 

Groen Turnhout wenst alle leerlingen een deugddoende vakantie en voor de leerlingen van de zomerschool een leerrijke ervaring erbovenop!