Zevendonk verkeersveilig

28 Mei 2022

Zevendonk verkeersveilig

foto: het net aangelegde voetpad aan de Kapelweg  

In het goedgekeurde stadsregionale mobiliteitsplan staan maatregelen om het verkeer in de wijken buiten de ring veilig te maken. Zo kunnen fietsers en voetgangers zich - ook in de buitenwijken - zorgeloos verplaatsen.

Voor de wijk Zevendonk zijn er al heel concrete maatregelen uitgewerkt. ‘In Kapelweg is recent een ontbrekend stuk voetpad aangelegd tussen de basisschool en de rotonde. Tielendijk krijgt vanaf de rotonde een voetpad en een aangepast snelheidsregime.  We voorzien in de nabije toekomst ook een maatregel om in de  Kapelweg aan de Steenweg op Diest het doorgaand verkeer te weren. Het is immers een fietsroute.’ zegt schepen voor mobiliteit Marc Boogers.

‘Verder maken we in samenspraak met de basisschool van de Kapelweg tussen de rotonde en de Lourdesgrot een fietsstraat. De Kapelweg is immers een belangrijke fietsverbinding naar de school, de parochiezaal en ook algemeen voor het fietsverkeer langs de wijk Zevendonk.  Door ze in te richten als fietsstraat wordt ze veilig en herkenbaar. Daarnaast verhogen we de veiligheid voor voetgangers aan de school en de rotonde. Daar leggen we een zebrapad aan. ‘ vervolgt de schepen.

Op deze manier maken we ook de wijken buiten de ring stap voor stap verkeersveilig voor onze fietsers en voetgangers!