Yasmien Naciri gaat Innovatiecentrum Werk leiden

03 Juli 2022

Yasmien Naciri gaat Innovatiecentrum Werk leiden

Yasmien Naciri, auteur, zelfstandig ondernemer en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen, wordt directeur van het Innovatiecentrum Werk. Dat centrum is een initiatief van de stad Turnhout, de stad Antwerpen, de VDAB en de provincie Antwerpen. Het heeft tot doel om vernieuwende ideeën uit te werken die de arbeidsmarkt beter moeten doen functioneren.

Yasmien Naciri (30), is geen onbekende voor wie het publieke debat in Vlaanderen volgt. Vanuit haar expertise levert ze waardevolle bijdragen tot het integratiedebat. In haar onderzoeksprojecten rond de arbeidsmarkt, focust ze op de drempels die werkgevers ervaren in de zoektocht naar werknemers. Haar inzet rond dit thema resulteerde in 2015 in het ontstaan van het statuut voor student-ondernemers. Verder adviseert ze beleidsmakers en bedrijven rond sociale ongelijkheid en inclusie op de werkvloer. Naciri is ook maatschappelijk geëngageerd als covoorzitter bij de Vlaamse federatie van jeugdhuizen en jongerencentra Formaat, en als docent bij DUO for a JOB, die werkzoekende jongeren met migratieachtergrond in contact brengt met 50-plussers. Ze heeft ook een link met Turnhout als bestuurder bij Stripgids.

Turnhout heeft al heel wat ervaring met het toeleiden van langdurig werklozen naar de arbeidsmarkt, zeggen schepenen Marc Boogers en Astrid Wittebolle. “Dat is altijd een kwestie van maatwerk omdat de problemen van bijvoorbeeld laaggeschoolden, mensen met een beperking, anderstalige nieuwkomers of leefloners niet dezelfde zijn. De arbeidsmarkt staat op dit moment in vuur en vlam, we hebben nu een unieke kans om mensen aan een job te helpen die anders misschien aan de zijlijn blijven staan. Yasmien Naciri is een goeie keuze om het Innovatiecentrum Werk te leiden en de drempels op de arbeidsmarkt voor kansengroepen weg te werken.”