Wonen

Steden en gemeenten kunnen niet alle wereldproblemen oplossen. Toch is er een beleidsdomein bij uitstek waar ze het verschil kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen op een groot aantal vlakken: wonen.
Een sociaal woonbeleid is een krachtig wapen tegen armoede. Een duurzaam woonbeleid is een krachtig wapen tegen klimaatopwarming. Wonen in een hechte gemeenschap kan helpen tegen vereenzaming en kan de integratie van nieuwkomers vergemakkelijken. Het kan ook een wapen zijn tegen onveiligheid.

Een stad met veel inwoners heeft ook een groter fiscaal draagvlak; al mag dat geen alibi zijn om alleen maar rijke inwoners aan te trekken. Turnhout moet een stad voor àlle mensen zijn.
Het is dan ook terecht dat de stadsregio Turnhout van wonen een topprioriteit heeft gemaakt. Voor Groen is het evident dat nieuwe woningen vooral in stedelijk gebied worden gebouwd. De schaarse groene ruimte mag daarvoor niet opgeofferd worden.
Toch moet die ontwikkeling oordeelkundig gebeuren en in overleg met de buurten en wijken.

Programmapunten

  • Stimuleren van het Sociaal Verhuurkantoor waarbij zwakkeren toch een betaalbare woning kunnen vinden op de privé-markt en waarbij verhuurders een gegarandeerde huuropbrengst hebben.
  • De investeringen in sociale woningen moeten verdergaan, maar daarbij moet vooral gekeken worden naar de ‘optimale bezetting’. Niet alle woningen mogen voor traditionele gezinnen met kinderen voorzien worden, ook jonge starters, nieuw-samengestelde gezinnen, alleenstaande moeders/vaders met kinderen en senioren die nog niet naar een rusthuis moeten, moeten een aangepaste woning kunnen krijgen.
  • Alternatieve woonvormen zoals co-housing en kangoeroewonen moeten worden gestimuleerd.
  • Een centraal patrimoniumbeheer van alle huizen en gronden in bezit van de stad en het OCMW.
  • Sociale woningen zijn broodnodig en het quotum van 15 procent bij elke nieuwe ontwikkeling moet behouden blijven. Toch is er ook nood aan betaalbare woningen voor de middenklasse.
  • Via een Community Land Trust moeten kopers alleen het huis kopen en niet de grond. Daardoor worden ‘koopwoningen’ betaalbaar.
  • Stad moet het voorbeeld geven en het eigen patrimonium goed isoleren en voorzien van een energiezuinige verwarmingsinstallatie.

Een idee van… ’t Antwoord(*)

“Er moet een woonraad komen die – zoals de cultuurraad of de milieuraad – het beleid adviseert. Alle belanghebbenden moeten daarin zetelen, ook de organisaties van mensen die in armoede leven.”

(*)Groen Turnhout neemt graag ideeën over die door anderen naar voor worden geschoven. Ze maken integraal deel uit van ons programma. ’t Antwoord is een organisatie waar armen het woord nemen. ’t Antwoord was te gast op de ‘Werkendag’ van Groen op 30 juni 2012.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook