raadsleden 2007-2012

De Groen!e verkozenen voor de legislatuur 2007-2012

Astrid Wittebolle
Schepen (vanaf 16 mei 2011)

heeft volgende bevoegdheden: communicatie, buurt- en wijkwerking, facility management (stadsgebouwen, logistiek, wagenpark, meubilair), toerisme en feestelijkheden, Warande/APB,Stadsregionaal beleid,Turnhout 2012

Om haar te contacteren:

astrid.wittebolle@groenturnhout.be
Koningin Astridlaan 29
014/43.99.19

Greet Bockx
Gemeenteraadslid

Zetelt in Commissie 4: facilitymanagement (stadsgebouwen en logistiek, meubilair, wagenpark), patrimonium, huisvesting en projectmanagement, seniorenbeleid, vrijwilligerswerk, sociale zaken (lokaal sociaal beleid – sociaal huis – volksgezondheid – andersvalidenbeleid – migrantenbeleid – kinderopvang), ontwikkelingssamenwerking, opvolging OCMW, opvolging ziekenhuis, gelijke kansen- en diversiteitsbeleid, sociale tewerkstelling

Commissie 2: ICT, communicatie, buurt- en wijkwerking, onderwijs, volwassenenopleiding en kunstonderwijs, financiën, kerkfabrieken, economie, innovatie en reguliere tewerkstelling, parkmanagement en centrummanagement

Om haar te contacteren:
greet.bockx@groenturnhout.be
Oude Beersebaan 6
014/42.08.59

Tine De Wilde
Gemeenteraadslid

Zetelt in volgende commissie:
Commissie 1: politie, brandweer, preventiedienst, internationale samenwerking en externe betrekkingen, algemene coördinatie, citymarketing – promotie, stedenbeleid, juridische dossiers, autonoom gemeente bedrijf (AGB), toerisme en feestelijkheden, markten en foren, personeelsmanagement, interne organisatie, kwaliteitszorg van de dienstverlening, subsidiewerving, opvolging intercommunales

Om haar te contacteren:
tine.dewilde@turnhout.be
Peter Benoitstraat 16
014 41 55 98

Stephan Bordeyne
OCMW-raadslid

Om hem te contacteren:
stephan.bordeyne@groenturnhout.be
Bestuur Groen! Turnhout

Martine Vandenbergh: voorzitter Groen! Turnhout
Om haar te contacteren: martine.vandenbergh@groenturnhout.be

 

Jeff Dierckx: ondervoorzitter & Jong Groen!Turnhout:
Om hem te contacteren: jeff.dierckx@groenturnhout.be

Jos De Groote: Actiecoördinator

Marc De Backer: penningmeester Groen! Turnhout

 

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook