Werk

De werkloosheid in Turnhout (en de Kempen) ligt traditioneel hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De aanhoudende crisis maakt dat veel bedrijven het moeilijk krijgen. Ook de grote sterkhouders, zoals Philips, kondigen herstructureringen aan.
Uiteraard kan het stadsbestuur de werkloosheid niet oplossen door zelf meer mensen aan te werven. De stad moet efficiënt met de (belastings)middelen omspringen en net genoeg personeel in dienst nemen om haar taken naar behoren te vervullen.
De stad kan wel bijdragen tot een ondernemingsvriendelijk klimaat. Dat kan met een goed beleid inzake mobiliteit, lokale economie, fiscaliteit, maar ook onderwijs en ontwikkeling. Een stad met een goed opgeleid werknemerskorps, zal ook gemakkelijker bedrijven aantrekken.

Voorstellen

  • Geen blinde ontslagen bij de stad. Enkel na een grondig kerntakendebat kunnen er inzake stadspersoneel beslissingen genomen worden.
  • Stedelijke en gemeentelijke diensten moet samenwerken op stadsregionaal niveau.
  • Personeel van stad moet afspiegeling worden van samenleving (allochtonen, mensen met beperking, mannen/vrouwen)
  • Sociale economie inzetten op meer domeinen (parkeerbeleid, fietspunten, klusjesdienst, groendienst, onderhoud…)
  • Bij overheidsopdrachten altijd rekening houden met speciale doelgroepen en met vigerende sociale afspraken (CAO)
  • Vrijwilligerswerk stimuleren. Een vrijwilligerscoördinator moet vraag en aanbod op elkaar afstemmen.
  • Er moet aandacht zijn voor een restgroep van werklozen die niet aan de bak kunnen in het reguliere arbeidscircuit maar ook vaardigheden missen om in de sociale economie mee te draaien.
  • Expertise van senioren moet volop benut worden.

Een goed idee van… Gezins- en Gezondheidsraad (*)

“Als voorbeeldwerkgever moet de gemeente werk maken van een gediversifieerd personeelsbestand waarbinnen personen met een handicap voldoende zijn vertegenwoordigd.”

(*) Memoranda van VFG voor gemeenteraadsverkiezingen 2012 en van de Katholieke Vereniging Gehandicapten. Gesteund door de Stedelijke Gezins- en Gezondheidsraad.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook