We gaan er voor: toegankelijke bushaltes een absolute must

17 September 2022

We gaan er voor: toegankelijke bushaltes een absolute must

In november 2020 lanceerde minister Peeters haar Masterplan Toegankelijke Haltes Van de 1 713 bushaltes die er in totaal zijn in arrondissement Turnhout zijn er slechts 171 toegankelijk voor personen met een beperking. Dat is minder dan één bushalte op tien. De toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking is met 117 bushaltes zelfs nog lager. Een aantal Kempische gemeenten scoren beter, waaronder wij in Turnhout met 15%.

 Stad Turnhout maakt intussen werk om het Vlaams doel van 50% toegankelijke bushaltes te halen.

Het charter Masterplan toegankelijke haltes' past perfect in onze doelstellingen kindvriendelijke stad, zegt Marc Boogers ( schepen mobiliteit)

‘De Stad Turnhout vindt het zeer belangrijk dat jong en oud, met of zonder beperking, vlot met het openbaar vervoer op zijn bestemming raakt. Daarom ondertekenden we het Charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ waarbij we de komende jaren volop inzetten op toegankelijke én bereikbare bushaltes.

Het studiebureau Inter heeft intussen een screening gedaan van de 102 bushaltes in ons eigen beheer en een lijst gemaakt met de nodige aanpassingen zodat tegen 2030 minstens 50% van onze bushaltes volledig autonoom toegankelijk is voor mensen met motorische en visuele beperking’ zegt schepen voor mobiliteit Marc Boogers.

‘Een deel daarvan wordt opgenomen in de projecten die op de planning staan en in uitvoering zijn. We koppelen momenteel de lijst van Inter aan onze meerjarenplanning, zodat de geplande projecten en wegenwerken ook ineens voorzien worden van een toegankelijke halte. In een aantal gevallen is slechts een minimale aanpassing nodig (enkel rubbertegel leggen) en die kunnen we doorheen het jaar mee opnemen.

Voor het toegankelijk maken van de haltes zullen we ook telkens subsidies kunnen aanvragen, 5 000 euro maximum per bushalte. De rest betaalt de stad zelf. Er zijn alvast ook al een aantal projecten concreet in uitvoering of op de planning zoals de Tijl- en Nelestraat, Stelplaats Merodelei,… .

We willen jaarlijks zo’n 6 haltes bijkomend toegankelijk maken. Zo behalen we tegen 2030 de Vlaamse doelstelling van minstens 50%. Een aantal haltes zijn reeds toegankelijk, zoals de halte aan het Begijnhof en deze in de Rubenstraat aan het ziekenhuis.’ vervolgt de schepen.

De andere 58 bushaltes op ons grondgebied, het totaal is zo’n 160, liggen op gewestwegen.Die worden toegankelijk gemaakt door AWV, dit vaak gaat samen met grotere werken die ze uitvoeren. Onlangs hebben ze zo de bushalte Steenweg op Zevendonk toegankelijk gemaakt, en nu komt ook de bushalte Veedijk – Steenweg op Gierle in Vosslaar bij de herinrichting aan de beurt.’ besluit schepen Marc Boogers

 

Extra: Wanneer is een halte toegankelijk?

  1. het perron verhoogd is aangelegd, met een aanrijdbare boordsteen
  2. de doorgang op het perron voldoende breed en obstakelvrij is
  3. het oppervlak van het perron voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij is
  4. het perron drempelvrij bereikbaar is
  5. het perron voorzien is van een geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels
  6. het fietspad, indien aanwezig, correct is aangelegd ter hoogte van het perron