We blijven inzetten op veilig(er) fietsen

21 Juni 2023

HLN organiseerde voor de 2de keer een enquête onder fietsers. Hoe Veloveilig is onze stad?

In onze stad werden maar liefst 188 gevaarlijke plaatsen gemeld.

Het meest gevaarlijke punt voor fietsers blijft het oversteken van de ring. De kruispunten op de ring worden als onveilig ervaren. Een probleem, want dagelijks steken 4.000 fietsers de ring over. “10 jaar geleden stelden we al een dossier op voor de Vlaamse Overheid om de kruispunten op de ring conflictvrij te maken.”, vertelt schepen van Mobiliteit Marc Boogers.

De ring van Turnhout is een gewestweg onder bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid. De stad wíl de kruispunten op de ring wel veiliger maken voor voetgangers en fietsers, maar is daarvoor afhankelijk van de Vlaamse overheid. “Reeds in 2014 stelden we een dossier op voor de Vlaamse Overheid om alle kruispunten op de ring conflictvrij te maken. Dat dossier werd ook ondersteund door de Fietsersbond en de politie”, zegt Boogers. “De jaren daarna zijn we geregeld op die nagel blijven kloppen. En dat doen wij nu ook nog”

Sinds 2006 vragen we al om de kruispunten met de ring aan te pakken

Zo werd in 2021 een motie goedgekeurd door de voltallige Turnhoutse gemeenteraad om op korte termijn alle kruispunten met de ring conflictvrij te maken. De directe aanleiding was een dodelijk ongeval op het kruispunt van de ring met de Steenweg op Oostoven. Een streefbeeldstudie uit 2016 van AWV zelf stelde reeds voor om alle kruispunten met de ring conflictvrij te maken. En die streefbeeldstudie was een bevestiging van een studie uit 2006 die ook al stelde dat de kruispunten van ring conflictvrij dienden te worden gemaakt!

Helaas 17 jaar later is dat nog steeds niet het geval!

We hopen dat het signaal dat de lezers van Het Laatste Nieuws nu geven mee de druk zal verhogen om versneld werk te maken om alle kruispun­ten op de ring conflictvrij te maken.

Minister Lydia Peeters stelde in de media naar aanleiding van de motie (2021) dat de kruispunten met Steenweg op Oosthoven en Steenweg op Antwerpen in 2022 zouden worden aangepakt. We zijn intussen mei 2023… en wachtende”, aldus nog Marc Boogers. “Aanpassingen aan het kruispunt met de Steenweg op Mol en de Steenweg op Gierle werden toen voorzien voor 2024. We hopen dat het signaal dat de lezers HLN nu geven mee een push kan geven om versneld werk te maken van alle niet-conflictvrije kruispunten op de ring.”

Turnhouts Mobiliteitschepen Marc Boogers merkt nochtans veel goede wil bij AWV, alleen blijkt er op de een of andere manier steeds een reden te zijn waarom dossiers op de lange baan worden geschoven. En dus is het wachten en wachten, en blijven aankaarten, tot frustratie van veel mensen en ook van de schepen van mobiliteit”, zucht Boogers. “Ook andere dossiers zoals de moordstrookfietspaden op de Kastelein en Steenweg op Zondereigen blijven zo aanslepen. Turnhout – en de rest van de Kempen - verdient het dat de Vlaamse Overheid op het gebied van verkeersveiligheid op gewestwegen extra investeringen uitvoert.

Bij heraanleg van Turnhoutse straten geven we meer ruimte aan voetgangers en fietsers

Ondertussen maakt het stadsbestuur werk van een betere fietsveiligheid elders in de stad. “Zo keurden we in 2022 ons stadsregionaal mobiliteitsplan goed, dat het aantal fietsers in de toekomst wil verdubbelen. Daarvoor zijn een aantal fietsroutes aangeduid die met gerichte acties fietsveilig worden gemaakt. Zo zijn er de nieuwe verkeerslichten op de ring bij Gierledreef en Speelkaartenstraat om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken”, besluit Boogers. “Bij de heraanleg van straten geven we ook meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Voorbeelden hiervan zijn de Tijl- en Nelestraat, en Boomgaardstraat. We zetten ook in op veilige schoolomgevingen. Zo namen we in de Kasteeldreef aan het Sint-Victor enkele maatregelen om de veiligheid te verhogen: enkele richting, wegversmalling, en paaltjes die parkeren op het voetpad onmogelijk maken. En we gaan ook het aantal fietsstraten fors uitbreiden.

Die inspanningen zijn niet tevergeefs. 43% van de inwoners vindt dat het nu veiliger is om te fietsen in Turnhout dan 5 jaar geleden. Er is nog veel werk aan de winkel, dat beseffen we.