Vrije tijd, cultuur en sport

Turnhout is de Vlaamse Cultuurstad 2012. Die titel heeft de stad aan de Warande en zijn partners in het Warande-model te danken. Een jaar lang kon de stad (en een beetje de stadsregio) zichzelf tonen aan heel Vlaanderen en ook buiten de landsgrenzen. De aandacht van bezoekers en de media was enorm.
Hoeveel mensen er speciaal naar Turnhout kwamen/komen voor Turnhout 2012 is nog niet bekend. Het feestjaar is nog lang niet afgelopen. Toch moeten het er vele tienduizenden zijn. Honderdduizenden zagen op televisie hoe creatief Turnhout was door de dagelijkse uitzendingen van Villa Vanthilt. Kranten en weekbladen schreven pagina’s vol over de tentoonstellingen, optredens, voorstellingen en andere activiteiten in het kader van Turnhout 2012.

De vzw Turnhout 2012 ontpopte zich tot de spin in het web van het cultuurjaar. De vereniging organiseerde zelf weinig activiteiten maar stimuleerde iedereen in de stad om zelf iets te doen. Het Stimuleringsfonds en het Watertorenfestival zijn nu al een begrip in Turnhout.
Zowel de professionele spelers (Warande, TRAM 41, Open Doek, Stap, Strip Turnhout, Het Gevolg…) als de socio-culturele verenigingen, maar ook scholen, bedrijven en particulieren toonden hun… hert voor cultuur.

De dienst Toerisme onderging een metamorfose. Vroeger moest die dienst zich bijna voltijds bezighouden met de Vrij-Dagen, nu kon hij – onder impuls van onze groene schepen – doen waarvoor hij werd opgericht: alles wat leeft en bruist in Turnhout onder de aandacht van de toeristen brengen. Het huwelijk tussen cultuur en natuur (met de inrichting van de Klein Engelandhoeve als pronkstuk) is een succesformule voor de toekomst.
De geïntegreerde aanpak waarbij alle actoren in de stad elkaar versterken, maakt Turnhout veel zichtbaarder in Vlaanderen.

Turnhout wordt ook beloond voor die aanpak. Al onze professionele kunstenorganisaties werden door de Vlaamse overheid opnieuw erkend en gesubsidieerd. En met architectuurvereniging ArTur krijgen we er een professionele speler bij.
Daarnaast blijkt uit een studie van Turnhout 2012 dat elke bezoeker zo’n 30 euro uitgeeft wanneer hij naar Turnhout afzakt om iets mee te pikken van het festival. Daarmee is het bewijs geleverd dat cultuur ook een krachtige motor kan zijn voor de lokale economie.

Turnhout moet vooral een sportbeleid-voor-allen voeren. Sportverenigingen moeten steun krijgen, vooral qua infrastructuur. Infrastructuur moet zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt worden.
Sportbeleid is ook gezondheidsbeleid. Ook mensen die niet in clubverband willen sporten (joggen, zwemmen, fietsen) moeten alle ruimte krijgen.

Voorstellen

 • De vzw Turnhout 2012 moet blijven bestaan om – in nauwe samenwerking met de cultuurdienst- activiteiten te ontplooien, te coördineren, te promoten. De vzw kan ook dienen als vehikel om subsidies en sponsorgeld te verzamelen.
 • Het Stimuleringsfonds moet bestendigd worden.
 • De Watertoren moet een plek blijven waar creatieve individuen en groepen zichzelf kunnen tonen. Desnoods moet Turnhout de toren huren of kopen van PIDPA.
 • De dienst Toerisme moet versterkt worden om Turnhout in heel Vlaanderen op de kaart te zetten.
 • De stedelijke musea moeten verder gemoderniseerd worden.
 • De bibliotheek moet terug naar zijn oude plek en moet samen met het Stadsarchief een modern kenniscentrum worden
 • Privé-musea (Meduceum, Huis Schellekens, Historische Drukkerij) moeten nauwer samenwerken met TRAM 41 en samen initiatieven ontplooien.
 • Professionele spelers moeten blijvend ondersteund worden. Turnhout moet zich blijven profileren als festivalstad.
 • De zaal van Het Gevolg moet – naast de thuisbasis van het gezelschap – een multifunctionele invulling krijgen als Huis van de Amateurkunsten.
 • Turnhout is de laatste Vlaamse cultuurstad en zou de titel dus ook in de toekomst met fierheid moeten blijven dragen.
 • Finse piste en skatepiste in het nieuwe park aan de NMBS-gronden
 • Uitbreiden fietspadennetwerk
 • Duurzame oplossing voor het zwembad
 • Nu de provincie de Warande heeft overgenomen geeft Turnhout miljoenen euro’s minder uit aan cultuur dan vroeger. Een deel van dat uitgespaarde bedrag moet terugvloeien naar de cultuursector: zowel de stedelijke diensten als het verenigingsleven, de individuele kunstenaars als de professionele spelers. Dit is het zogenaamde Warandedividend dat Groen ook in het vorige bestuursakkoord liet opnemen.

Een goed idee van… de Cultuurraad (*)

Aangezien de Vlaamse regering geen nieuwe cultuurstad meer wil benoemen, moet Turnhout de titel ‘Vlaamse Cultuurstad’ blijven dragen.

(*) Memorandum cultuurraad

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook