Turnhout hertekent het Stadspark

22 Juni 2022

Turnhout hertekent het Stadspark

Het stadspark van Turnhout bestaat al sinds de jaren '30 van vorige eeuw. Sindsdien is er veel veranderd in en rond het park, waardoor het park geen duidelijke structuur meer heeft. De stad heeft nu een visie klaar voor een vernieuwd stadspark. Er is ruimte voor spel en sport, buurwijken krijgen een verbinding met het park en - vooral - de groenbalans blijft behouden (of zelfs versterkt)! Het park zal bovendien ook een belangrijke rol spelen in het nieuwe klimaatplan van de stad Lees hieronder het volledige persbericht van de stad.

 

PERSBERICHT stad Turnhout : Turnhout hertekent het Stadspark

Het Turnhoutse Stadspark werd meer dan een halve eeuw geleden ontworpen als randpark met een sterk uitgewerkt geometrisch patroon. De ligging aan de rand ging echter in de afgelopen decennia teloor toen de stad zuidwaarts uitbreidde bij de komst van de snelweg en enkele nieuwe woonwijken. Ook binnen het park stond de tijd niet stil: veel van de originele kenmerken zijn vandaag weliswaar nog steeds aanwezig, maar door de jaren heen onderging het park toch ook verschillende wijzigingen waardoor de eenheid wat is zoekgeraakt.

De oorspronkelijke afwisseling blijft het uitgangspunt

‘Op dit moment zijn we volop bezig om enkele grootschalige projecten te realiseren in en rondom het Stadspark’, zegt schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle. ‘Zo bouwen we een nieuw sportcomplex met klaslokalen in het park, met alle gevolgen van dien voor onder meer de bestaande sporthal en de watercollector van Aquafin. Maar ook de herinrichting van de Parkwijk en van de Aa-vallei hebben een impact op het Stadspark. Geen van die projecten wordt lukraak aangevat; elke vernieuwing wordt geïntegreerd in een groter plan voor een vernieuwd Stadspark. In die overkoepelende visie herstellen we ineens ook waardevolle elementen van vroeger. Zo blijft de oorspronkelijke afwisseling het absolute uitgangspunt bij de herinrichting: open ruimten als een grasveld of een vijver krijgen altijd een gesloten groenstructuur naast zich met hoogstammige bomen en struiken.’

 

Ingedeeld in zones

De locatie die werd gekozen voor het nieuwe sportcomplex met klaslokalen biedt een uitgelezen kans om de sportinfrastructuur in de nabije toekomst meer te concentreren. Zo ontstaan er doorheen het park meer mogelijkheden, zowel voor sportinfrastructuur als voor natuurinvullingen. Er tekent zich een sport- en spelzone met bijhorende gebouwen af in het noorden van het park en een meer natuurlijke zone in het zuiden. Het project Parkwijk en op middellange termijn ook de projecten ‘stedelijk plateau’ en ‘ontsluiting Schorvoort’ bieden dan weer unieke kansen om het park beter te verknopen met zijn omgeving en om ontbrekende connecties te maken. Doordat de wijken rondom het Stadspark later tot stand zijn gekomen, is zo’n connectie momenteel tamelijk beperkt.

 

Basisprincipes voor het ‘nieuwe’ Stadspark

Het stadsbestuur formuleerde enkele basisprincipes die rekening houden zowel met de historische context als met enkele hedendaagse uitdagingen. ‘De landschappelijke waarde en de natuurwaarde worden maximaal beschermd. De groenbalans moet in evenwicht blijven óf versterkt worden, maar mag in geen geval verminderen’, legt schepen Wittebolle uit. ‘Daarom wordt bijvoorbeeld de oude sporthal gesloopt zodra de nieuwe infrastructuur is voltooid. De vrijgekomen ruimte wordt dan samen met de rozentuin en het bos ten zuiden ervan als een nieuw groengebied ingericht. Voor de precieze invulling organiseren we tegen die tijd nog een participatietraject. Qua functie definiëren we het Stadspark voornamelijk als een groen belevingsgebied en een plaats voor sport en spel voor de bewoners van de stad. Die lokale bestemming vullen we wel aan met een viertal bovenlokale functies, met name de miniatuurtreinen, het sportstadion, het sportcomplex en het zwembad.’

Schepen Astrid Wittebolle : "De landschappelijke waarde en de natuurwaarde worden maximaal beschermd. De groenbalans moet in evenwicht blijven óf versterkt worden, maar mag in geen geval verminderen"

Het Stadspark speelt ook een rol in de zeer actuele thematiek van klimaatverandering en waterhuishouding. ‘Vernieuwend is dat we op termijn alle collectieve gebouwen in het Stadspark aansluiten op een warmtenet: het sportcomplex met klaslokalen, Campos en het zwembad. Hetzelfde geldt voor de Parkwijk’, zegt schepen Wittebolle. ‘Daarnaast speelt het Stadspark een rol in het systeem van regenwaterassen dat we aanleggen doorheen de stad. We onderzoeken hoe we in het Stadspark een buffersysteem kunnen bouwen om bij felle neerslag de wateroverlast in de binnenstad te beperken.’