Verdubbelen zonnepanelen is onze ambitie!

03 Oktober 2023

Verdubbelen zonnepanelen is onze ambitie!

Schepen Astrid Wittebolle samen met Dennis Obbels op het dak van Ranabo

Als Stad Turnhout haar eigen klimaatplan wil realiseren, moet de huidige groene stroomproductie meer dan verdubbeld worden tegen 2030. Samen met Campina Energie lanceert de stad daarom het project ‘zonnepanelen op grote daken’. “De daken van grote Turnhoutse bedrijven bieden een enorm potentieel om te worden bedekt met zonnepanelen”, zegt schepen Astrid Wittebolle.

Het stadsbestuur van Turnhout wil de CO2-uitstoot met 47 % verminderen tegen 2030. Om dat te verwezenlijken werd in het Turnhoutse klimaatplan de ambitie opgenomen dat 40% van alle benodigde stroom hernieuwbaar én lokaal geproduceerd moet worden tegen 2030.

“Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de huidige groene stroomproductie nog meer dan verdubbeld moet worden om die finale doelstelling te halen”, klinkt het bij de stad. “In 2020 werd in Turnhout ongeveer 61 500 megawattuur lokaal en duurzaam opgewekt. Om het vooropgestelde doel te halen, moet die productie omhoog naar 140 000 megawattuur. Dit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van zo’n 50 000 Vlaamse gezinnen.”

De stad moet dus een tandje bijsteken en rekent daarvoor op lokale kmo’s en grote bedrijven. Samen met Campina Energie roept Turnhout bedrijfsleiders op om zonnepanelen te leggen op het dak van hun bedrijf. Windenergie en zonne-energie van kleine installaties doen het goed en liggen op koers. Voor grote zonnestroominstallaties van meer dan 10 kilowatt zien we echter nog een groot onbenut potentieel. Omdat we daar dus een belangrijke inhaalbeweging willen maken, sloten we een samenwerkingsovereenkomst met burgercoöperatie Campina Energie.

Stad Turnhout en Campina Energie zullen pro-actief naar bedrijven stappen. De expertise van Campina Energie wordt ingezet om het ‘dakpotentieel’ voor zonne-energie te (her)bekijken en na te gaan hoeveel zonnepanelen ze maximaal zouden kunnen plaatsen. “Indien gewenst kan de burgercoöperatie ook optreden als investeerder voor de installaties.”