Veiligheid

De criminaliteit in Turnhout stijgt. Dat mag zeker niet ontkend worden. Alle actoren moeten zich inspannen om die criminaliteit in te dammen. Een stad als Turnhout kan het onveiligheidsprobleem niet alleen oplossen, maar moet op lokaal niveau zijn rol spelen.
Turnhout voert een innovatief veiligheidsbeleid inzake slimme camerabewaking en het plaatsverbod voor herrieschoppers. Ook inzake GAS-boetes is Turnhout erg actief.
Dat beleid moet geëvalueerd worden en de groeipijnen moeten worden aangepakt. Camerabewaking heeft geen zin als de resultaten niet rechtsgeldig zijn.
Turnhout kreeg ook, mee dank zij Groen, een nieuwe straathoekwerker die zich specifiek met kwetsbare meisjes bezighoudt. De preventieve aanpak van de straathoekwerkers wordt sterk geapprecieerd.

Voorstellen.

  • Advies van de Privacycommissie bij elke bijkomende camera
  • Inrichting openbare ruimte moet beter (lichtplan, wonen boven winkels,…)
  • Wijkagenten, meer zachte aanwezigheid van politie op straat.
  • Ook minder ‘mediatieke’ delicten aanpakken: milieu, leegstand, verkeersveiligheid
  • Preventie en repressie gaan hand in hand (straathoekwerkers blijven uitbreiden)
  • Geen heksenjacht op hangjongeren. Altijd preventie- en jeugddienst inschakelen.
  • Spelende kinderen zijn in de regel géén overlast. Uitwassen moeten aangepakt worden.
  • Turnhout moet proactief een plan van aanpak opstellen voor zwerfvuil en dat niet alleen in het centrum van de stad.

Een goed idee van de… Turnhoutse straathoekwerkers (*)

“Er is een groep jonge druggebruikers die rondhangen op een aantal openbare plaatsen en een risico hebben op een problematisch gebruik. Er is weinig probleembesef. De drughulpverlening, het jeugdwerk en de jeugdhulpverlening willen bekijken hoe ze (via een peer support project) in contact kunnen komen met deze jongeren.”

(*) Mede dank zij Groen kwam er in 2011 een tweede straathoekwerker in Turnhout. Dit voorstel komt uit: ‘Straathoekwerk Turnhout: een terugblik op 2011’ van CAW en Straathoekwerk Turnhout.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook