Veilig(er) Turnhout

05 April 2023

Veilig(er) Turnhout

Seksuele intimidatie in de openbare ruimte is een maatschappelijk en universeel probleem. Dat blijkt uit onderzoek dat Plan International uitvoerde in 5  grootsteden:  Delhi,  Kampala, Lima, Madrid en Sydney. Het internationaal programma Safer Cities ondersteunt  jongeren wereldwijd in de strijd  tegen seksueel intimidatie in de stad. Deze jongeren engageren zich om samen met Plan International hun aanbevelingen te delen met beleidsactoren en hun leeftijdsgenoten te sensibiliseren. Hun missie is om het taboe rond seksuele intimidatie te breken, het probleem te identificeren en oplossingen formuleren!  

Het programma werd geïmplementeerd in 16 steden over de hele wereld (Delhi, Hanoi, Kampala, Lima, ...). In België hebben de steden Antwerpen, Brussel Charleroi en Gent zich reeds bij het Safer Cities programma aangesloten. Vanaf nu ook in onze stad Turnhout.

Uit een enquête uitgevoerd in Antwerpen, Brussel en Charleroi blijkt 91% van de vrouwen en 28% van de mannen slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie. Nafluiten en seksistische opmerkingen komen het vaakst voor. 3 op 5 vrouwen worden ook slachtoffer van ongewenste aanrakingen.

Jongeren blijken heel weinig praten over wat hen overkomt. Minder dan 1 op de 2 jongeren durft het aan vrienden te vertellen en slechts 1 op de 5 jongeren aan hun familie. Wat betreft professionele hulp zijn de cijfers nog schokkender: slechts 7% van de jongeren heeft een psycholoog ingeschakeld en 6% heeft de stap gezet naar de politie.

Stad Turnhout en Plan International België binden daarom samen de strijd aan tegen grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte. Voor de eerste stap heeft onze stad de hulp nodig van de Turnhoutenaren zelf.

Op het digitale platform Safer Cities kunnen die op een plattegrond de plek aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van ongewenst gedrag. Ook plaatsen waar ze zich in het algemeen onveilig voelen, mogen ze registreren. Dat kan tot einde juni 2023.

Zo’n inventaris is een eerste stap in een langer proces, maar wel een belangrijke. Mensen voelen zich niet altijd gehoord, maar onze stad wil wel degelijk luisteren. Helaas komen verhalen niet altijd op de juiste plaats terecht. Ze worden bijvoorbeeld gedeeld op sociale media, maar niet officieel gemeld bij overheidsinstanties. Ik begrijp dat ook wel: er bestaat nog altijd een taboe rond intimidatie. Slachtoffers denken ook te vaak dat er weinig aan te doen is. Daarom verlagen we de drempel én roepen we op om ervaringen met ons te delen. We kunnen een probleem pas oplossen als we het kennen en kunnen doorgronden. Daarom iedereen en in het bijzonder tot enkele groepen die zich extra kwetsbaar weten voor straatintimidatie: vrouwen, senioren, lgbtqia+'ers laat van je horen.

Grensoverschrijdend gedrag in onze straten raakt ons allemaal. Het doet afbreuk aan ons veiligheidsgevoel en tast de samenleving aan. We kunnen niet toelaten dat mensen worden geïntimideerd en bang gemaakt in de stad waar ze zich thuis moeten voelen. Met de informatie die we verzamelen via het Safer Cities-platform, kunnen we letterlijk in kaart brengen waar zich incidenten voordoen, zodat we daarna maatregelen op maat kunnen uitwerken en gepast kunnen optreden. We werken nauw samen met de politie, want ook voor hen is dit platform een welkom instrument dat ze actief opvolgen. We delen dezelfde ambitie:  alle Turnhoutenaren moeten met een gerust hart op straat kunnen komen, eender waar in de stad.

Plan International

Met het project sluit Turnhout zich aan bij steden als Antwerpen, Brussel, Gent en Charleroi, die al samenwerkten met Plan International België om grensoverschrijdend gedrag hun stad uit te helpen.  

‘De strijd tegen grensoverschrijdend gedrag is een terechte prioriteit voor een stad als Turnhout, die kansen wil bieden aan elke inwoner om zich ten volle te ontplooien’, meent Isabelle Verhaegen, Nationaal Directeur Plan International België.

 

Meer lezen over Belgische rapporten, klik hier

Melden? Klik hier