Van moetiveren naar motiveren

20 Februari 2024

Van moetiveren naar motiveren

Op 19 februari 2024 organiseerde Stad Turnhout de studiedag ‘van moetivatie naar motivatie’ ( foto stad Turnhout)

Directies en leerkrachten uit Turnhoutse secundaire scholen kregen er praktische tips om leerlingen toekomstperspectief te bieden en schooluitval te voorkomen. Zo zet Marc Boogers (schepen van onderwijs) samen met het stadsbestuur in op de preventie van vroegtijdige schoolverlaters.

Sommige leerlingen verliezen tijdens hun schoolloopbaan hun motivatie om te studeren. Ze worden schoolmoe. Hierdoor lopen ze heel wat toekomstkansen mis. Uit nagenoeg elke studie blijkt dat wie een diploma heeft, zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot en belangrijk ook langer zijn job behoud!

Daarom is het ontzettend belangrijk dat alle leerlingen hun kansen volledig benutten en de secundaire school verlaten met een diploma. Om de Turnhoutse scholen daarbij te helpen, organiseerden de dienst Onderwijs daarom deze studiedag voor alle Turnhoutse secundaire scholen.

Verbinding en motivatie

Voor de studiedag werkte Stad Turnhout samen met de Impetus Academy. Dat is een spin-off van Universiteit Gent die organisaties ondersteunt bij de ontwikkeling van een motiverende werk- of leeromgeving. De Impetus Academy reikten zo de scholen de juiste handvaten aan zodat ze op een doeltreffende manier kunnen communiceren met hun leerlingen.

Impetus Academy werkt met de ABC-methode, een wetenschappelijk onderbouwde methologie gebaseerd op  de Zelf-Determinatie Theorie (Ryan & Deci, 2017). Deze ABC -theorie is gebaseerd op 3 psychologische basisbehoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie. Deze 3 behoeftes zijn universeel, en dus bij ieder van ons aanwezig, en dus ook bij leerlingen.

"Geef leerlingen opnieuw eigenaarschap over hun leren, dat helpt schooluitval voorkomen", Marc Boogers ( Groen Turnhout)

Die communicatie stond centraal tijdens de studiedag. ‘Het is belangrijk dat een leerling verbonden blijft met de school. Wanneer die connectie er niet meer is, wordt de kans op schooluitval groter. De scholen spelen hier een cruciale rol. Wanneer leerkrachten en begeleiders op de juiste manier in dialoog gaan met hun leerlingen, kunnen ze de verbondenheid vergroten en zo de motivatie opkrikken. Dat was meteen ook het doel van deze bijeenkomst’, stelt schepen van Onderwijs Marc Boogers.

Praktische aanpak

Het bleef niet enkel bij theorie, de deelnemers mochten ook zelf de handen uit de mouwen steken: met praktijkvoorbeelden vanuit hun eigen omgeving. ‘Elke leerkracht ging aan de slag met concrete strategieën om preventief in te zetten op schooluitval, rekening houdend met de specifieke noden van zijn of haar school. Die concrete plannen kunnen onze scholen direct toepassen om schoolmoeheid om te buigen en leerlingen gemotiveerder bij hun eigen toekomst te betrekken’, verduidelijkt schepen Boogers.

De studiedag was alvast een succes, er waren 33 deelnemers uit 14 secundaire Turnhoutse e scholen aanwezig. Zij kunnen deze nieuwe inzichten toepassen om leerlingen nog meer te inspireren om zich in te zetten. Zo gaan we van moetivatie naar motivatie