Uitbater gezocht voor nieuw cultuurcafé

30 Maart 2022

Uitbater gezocht voor nieuw cultuurcafé

In 2021 werd de renovatie van het voormalige Brepols-kantoorgebouw voltooid en daarmee kwam de Kunstencampus op Turnova definitief uit de steigers. Toch blijft er nog één werk te voltooien en is er nog één ruimte die niet haar definitieve bestemming heeft gekregen: aan het P.J. Brepolsplein wordt een cultuurcafé het definitieve sluitstuk van de campus. De horecazaak zal voor iedereen toegankelijk zijn en moet aansluiting vinden bij twee werelden: enerzijds de Kunstencampus met zijn specifieke publiek van twee academies, anderzijds bij de ruimere binnenstad waarvoor het plein een belangrijke nieuwe ontmoetingsplek is.

‘Elke week volgen ongeveer 2500 leerlingen les in onze stedelijke academies, van lagereschoolkinderen tot ouderen’, zegt schepen van Kunstonderwijs Marc Boogers. ‘Voor hen kan het cultuurcafé de functie van schoolcafetaria opnemen. Tegelijk is de Kunstencampus een verzamelplaats voor onze lokale creatieve en culturele circuits, onder meer dankzij de Typistenzaal die expo- en ontmoetingsruimte is en de concertzaal die plaats biedt aan 200 toeschouwers.’

‘We zien de functie van het cultuurcafé echter veel ruimer. Het café kan een autonome horecazaak worden die zowel Kunstencampus- als stadsbezoekers tot zijn klandizie mag rekenen. Ouders kunnen er iets drinken terwijl ze wachten tot hun kinderen uit de les muziekatelier komen. Cursisten kunnen er napraten na een beeldhouwklas’, licht schepen Boogers toe. ‘Het terras zal naadloos aansluiten bij de Bloemekensgang en het Tweetorentjesplein en zo ook bij de Grote Markt’, vult schepen van Cultuur Astrid Wittebolle aan. ‘Het verhoogde café biedt bovendien een natuurlijk podium aan het plein, zodat de uitbater gemakkelijk een extra wisselwerking tot stand kan brengen tussen stad en cultuur.’

Gezocht: geschikte en haalbare inrichtings- en uitbatingsformule

De voorwaarden rond inrichting en uitbating van het cultuurcafé liggen nog niet vast. ‘Een weloverwogen en doelbewuste keuze’, legt schepen Wittebolle uit. ‘We verwachten dat veel mensen met horeca-ervaring én een hart voor cultuur interesse zullen tonen voor dit unieke café. Zij kunnen en mogen hun kennis en expertise ter tafel brengen. Daarom liggen de inhoud en de voorwaarden voor de concessie nog niet vast; we willen die bespreken met de kandidaten zelf, zodat we uiteindelijk een overeenkomst kunnen afsluiten die marktconform, duurzaam, efficiënt, ruimtelijk aanvaardbaar en commercieel haalbaar is.’

Cultuurschepen Astrid Wittebolle : "Mensen met horeca-ervaring én een hart voor cultuur kunnen en mogen hun kennis en expertise ter tafel brengen"

Stad Turnhout heeft daarom een bijzondere plaatsingsprocedure ontworpen die vier fasen doorloopt: selectie, gesprekken, voorstellen, toewijzing. Kandidaten die deelnemen aan de selectie- en gespreksfase zijn niet verplicht om daarna effectief een offerte in te dienen in fase drie, maar andersom moet iedereen die wil deelnemen aan fase drie wél verplicht fase één en twee hebben doorlopen. ‘De gespreksfase wordt cruciaal’, zegt schepen Wittebolle. ‘We stellen dan bouwtechnische informatie ter beschikking waar de kandidaten mee aan de slag kunnen gaan en we luisteren naar hun visie. Tijdens de gesprekken kunnen de kandidaten zich laten bijstaan door bijvoorbeeld architecten of financieel deskundigen. Na deze fase bakenen we de concessie definitief af en maken we een gunningsleidraad op. Daarna kunnen kandidaten hun uitbatingsvoorstellen indienen.’

Kandidatuur indienen

Geïnteresseerden kunnen een aanvraag tot deelname indienen tot zondag 22 mei om 12 uur. Op zaterdag 23 april om 10 uur is er een infosessie met mogelijkheid tot plaatsbezoek. Vanaf dinsdag 29 maart staat de selectieleidraad op de website https://www.turnhout.be/cultuurcafe, na goedkeuring van de gemeenteraad.

 

(Bron: persbericht stad Turnhout)