Turnhoutenaar krijgt inspraak bij invulling Stadspark

03 Juli 2022

Turnhoutenaar krijgt inspraak bij invulling Stadspark

Het Turnhoutse stadspark, dat in 1938 werd ontworpen, is aan een grondige facelift toe. ‘Op dit moment zijn we volop bezig om enkele grootschalige projecten te realiseren in en rondom het Stadspark’, zegt schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle. ‘Zo bouwen we een nieuw sportcomplex met klaslokalen in het park, met alle gevolgen van dien voor onder meer de bestaande sporthal en de watercollector van Aquafin. Maar ook de herinrichting van de Parkwijk en van de Aa-vallei hebben een impact op het Stadspark. Geen van die projecten wordt lukraak aangevat; elke vernieuwing wordt geïntegreerd in een groter plan voor een vernieuwd Stadspark. In die overkoepelende visie herstellen we ineens ook waardevolle elementen van vroeger. Zo blijft de oorspronkelijke afwisseling het absolute uitgangspunt bij de herinrichting: open ruimten als een grasveld of een vijver krijgen altijd een gesloten groenstructuur naast zich met hoogstammige bomen en struiken.’

Omdat het nieuwe sportcomplex met klaslokalen op een andere plek gebouwd wordt dan de huidige sporthal, ontstaan er elders meer mogelijkheden, zowel voor sportinfrastructuur als voor natuurinvullingen. Er tekent zich een sport- en spelzone met bijhorende gebouwen af in het noorden van het park en een meer natuurlijke zone in het zuiden. Het project Parkwijk en op middellange termijn ook de projecten ‘stedelijk plateau’ en ‘ontsluiting Schorvoort’ bieden dan weer unieke kansen om het park beter te verknopen met zijn omgeving en om ontbrekende connecties te maken. Doordat de wijken rondom het Stadspark later tot stand zijn gekomen, is zo’n connectie momenteel tamelijk beperkt.

Het stadsbestuur formuleerde enkele basisprincipes die rekening houden zowel met de historische context als met enkele hedendaagse uitdagingen. ‘De landschappelijke waarde en de natuurwaarde worden maximaal beschermd. De groenbalans moet in evenwicht blijven óf versterkt worden, maar mag in geen geval verminderen’, legt schepen Wittebolle uit. ‘Daarom wordt bijvoorbeeld de oude sporthal gesloopt zodra de nieuwe infrastructuur is voltooid. De vrijgekomen ruimte wordt dan samen met de rozentuin en het bos ten zuiden ervan als een nieuw groengebied ingericht. Voor de precieze invulling organiseren we tegen die tijd nog een participatietraject. We zijn erg benieuwd naar de ideeën die onze burgers hebben voor het park. Qua functie definiëren we het Stadspark voornamelijk als een groen belevingsgebied en een plaats voor sport en spel voor de bewoners van de stad. Die lokale bestemming vullen we wel aan met een viertal bovenlokale functies, met name de miniatuurtreinen, het sportstadion, het sportcomplex en het zwembad.’

Het Stadspark speelt ook een rol in de zeer actuele thematiek van klimaatverandering en waterhuishouding. ‘Vernieuwend is dat we op termijn alle collectieve gebouwen in het Stadspark aansluiten op een warmtenet: het sportcomplex met klaslokalen, Campos en het zwembad. Hetzelfde geldt voor de Parkwijk’, zegt schepen Wittebolle. ‘Daarnaast speelt het Stadspark een rol in het systeem van regenwaterassen dat we aanleggen doorheen de stad. We onderzoeken hoe we in het Stadspark een buffersysteem kunnen bouwen om bij felle neerslag de wateroverlast in de binnenstad te beperken.’